[ recensies ]
---
Afhaalaziaten onder de loep
---

[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Nieuwe burgemeester
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Braams blik
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Zorghotel als springplank naar werk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---


December 2006

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Mike Donkers
Arnout Drent
Davy Houwen
Tim Houwen
Rick Hovens
Martine Iedema
John Krol
Frytskje Simonis
Ricardo Warner
Ivan Wecke
Max van Wel
Rebecca Wolf

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Toon Balendong
Bijou van Hettema
Waldemar Krijgsman
Ellen Grijpstra
Marc Scheenen
Femke Deckers

lay-out
Rob Mols

foto’s
Jan Lintsen
Art Wubben

illustraties
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Bauke Visser

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord