[ recensies ]
---
[hap]
Milieuverantwoord eten

---
[lees]
‘Of kom er gewoon bij’

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
oplevering Stadsbrug weer vertraagd
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Merijn Hilte de eerste stadsdichter
Editie: mei 2005

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---

Nijmeegse Zaken

Het stallingsbeleid voor fietsen blijft in Nijmegen een ramp. Puur uit gebrek aan voldoende klemmen en stallingen staat menige fiets op een niet-toegestane plaats. In plaats van voldoende stallingen te creëren, straft de gemeente echter liever de ‘foutparkeerder’ door diens fiets weg te halen voor een boete van 25 euro. Daarmee slaat zij de plank weer eens volslagen mis. Eerst procedeert de gemeente de beheerder van de fietsenstalling op het Scheidemakershof eruit, en nu wil ze daar een ophaalcentrum beginnen voor verwijderde fietsen. Krakers sloegen 16 mei wél een homerun met een dubbele kraakactie. De leegstand van het Hilckmann-pand en de nabijgelegen voormalige fietsenstalling aan de Scheidemakershof losten de krakers op door een meteen succesvol lopende weggeefwinkel te starten en de fietsenstalling weer in gebruik te nemen. Zo kan de fietsende Nijmegenaar op de koopavond en zaterdag grátis zijn rijwiel stallen alvorens de weggeefwinkel te bezoeken. Bij dezen nomineren wij deze krakers voor de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-award.

De kraakacties rond Plein 1944 vonden precies een jaar na ontruiming van het voormalige TPG-gebouw bij het station plaats. Daar bevond zich ook een fietsenkelder en was eveneens een weggeefwinkel gestart. Een maatschappelijk verantwoord initiatief zonder overlast voor de toch al afwezige omwonenden, dat de gemeente letterlijk met de grond gelijkmaakte. Gelukkig lijkt het nieuwbouwplan voor Doornroosje door te gaan. Het is ongelooflijk, maar na twintig jaar krijgt de veelbekroonde poptempel nu eindelijk zijn welverdiende nieuwbouwlocatie op de plek van het vroegere TPG-pand. Na enige aanpassingen in het bouwplan wil de gemeente voor 18 miljoen de nieuwbouw realiseren. Met of zonder Portaal. Alleen VVD en VSP waren tegen. Zij vinden dat in deze tijden van kredietcrisis niet verantwoord. VVD-raadslid Koen Wools pleitte zelfs voor aanpassing van de huidige locatie met een beduidend lager kostenplaatje. Pardon? Daar is toch niet twintig jaar over gedimdamd? Het probleem is toch juist dat het te kleine pand in een woonwijk zonder voldoende parkeergelegenheid staat? Nee, laten we die discussie inderdaad nog eens overdoen, Koen.

We krijgen in Nijmegen steeds vaker last van het nimby-syndroom: not in my backyard. Heel begrijpelijk natuurlijk, want om onze onleefbare ‘achterstandswijken’ op te krikken tot prachtwijken, kun je vanzelfsprekend bepaalde groepen er niet bij hebben. De gemeente wil in het aan het Maas-Waalkanaal te bouwen appartementencomplex De Maaswaal ruimte bieden aan patiënten van IrisZorg. Om zo’n tien tot twintig ex-verslaafden of anderszins hulpbehoevenden de laatste stap te laten zetten bij hun terugkeer in de samenleving. Maar nee, het bewonerscomité van de wijk De Kluijskamp ziet dit plan niet zitten uit vrees dat de wijk een trekpleister voor dealers wordt. Een typisch nimby-geval: begeleiden prima, maar niet hier. Nog zo een. Nijmegen zet de rem op het gebruik van gewone huizen als kamerverhuurbedrijven. Met als reden: alternatieve ‘levensstijlen’ in een straat kunnen botsen en overlast kan ontstaan. Nee, die kutstudentjes met hun gebral moeten we inderdaad niet hebben. Stop ze maar weg in gesegregeerde stadsdelen. Geen afgekickte verslaafden, geen allochtonen, en nu ook geen studentjes meer tussen ‘gewone’ mensen: zo ga je pas verantwoord met je stad om. Hoe luidt Apartheid in het Nimweegs?

In reactie op de Waalsprongfilm, een initiatief van de Nijmeegse kunst- en cultuurorganisatie Pink Sweater, meldden de eerste dertig vrijwilligers zich al snel aan voor een figurantenrol. Ook burgemeester Thom de Graaf en wethouders Hannie Kunst, Paul Depla en Jan van der Meer zagen zo’n rolletje voor zichzelf wel weggelegd. Alsof een hoofdrol in de steeds slechter wordende film die ‘Nijmeegse politiek’ heet al niet tenenkrommend genoeg is. Spannende avonturen in een fietsenkelder, slapende oppositiepartijen, een wethouder die de eer aan zichzelf houdt doordat een collegepartij zich niet collegiaal opstelt, Kunst- en vliegwerk om de krieltjes uit het vuur te halen en niet je politieke verantwoordelijkheid nemen. Misschien is een rolletje in een soap een beter idee voor de collegae?

Nog negen maanden onzekere zwangerschap en dan mag ook Nijmegen weer een volgend coalitiekindje verwelkomen. Wie de verantwoordelijkheid neemt om aan de wieg te gaan staan is onduidelijk, want er wordt flink gerommeld, gesnauwd, geflikflooid en gebekvecht. Dat PvdA en SP al enige tijd geen gepassioneerde politiek met elkaar bedrijven, is een openbaar geheim. PvdA-raadslid Alard Beck noemde op zijn website de linkse coalitie zelfs failliet. Hij vindt dat ‘links’ moet kiezen voor ‘frisse mensen’. Een links college juicht hij toe, maar wel met andere politieke leiders. Een wijs woord van iemand die zelf al over datum is.

Er was zelfs ruzie over wie er in de onderzoekscommissie over de Krielen-kwestie plaatsneemt. De PvdA wilde via Rutger Zwart als voorzitter een leidende rol in dat onderzoek. Begrijpelijk, want het was PvdA-wethouder Paul Depla die indertijd Krielen aannam en diens cv niet controleerde. En voor je het weet, oordeelt zo’n commissie ongenuanceerd dat gladde prater Depla bepaald niet verantwoord handelde en kan opstappen. Zwart is trouwens wel een van de weinigen die hardop erkent dat de gemeenteraadsleden onder wie hijzelf in de schrijnende kwestie rond Novio en Keizer Karel Podia eveneens een gebrek aan waakzaamheid valt te verwijten. Oftewel, iedereen is schuldig. Maar Peter Lucassen moest hangen.

Elders komen politieke flirters juist nader tot elkaar. Nijmegen Nu en de Stadspartij kunnen nu wél fuseren nadat Bea van Zijll-enz. enz. uit de laatstgenoemde partij overliep naar het CDA. Brutale Bea verweet haar voormalige fractiegenoten ‘politiek opportunisme’. Tuurlijk, Bea… Dat zei je ook van oogappel Chantal Teunissen toen zij enkele jaren eerder net zoals jij de Stadspartij verliet en overstapte naar het CDA waar je nu lid van bent. Dus hoe is jouw overstap dan te verantwoorden? De ware opportunisten vinden altijd een warm onthaal bij het CDA, dat ze barmhartig in de armen sluit en in het geval van Teunissen zelfs tot lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen maakt.

Uit de jaarrekening van de gemeente blijkt dat zij over 2008 17,4 miljoen euro overhoudt. Ruim 5 miljoen daarvan wil zij reserveren voor eventuele klappen door de kredietcrisis. Zo’n 12 miljoen wil zij gebruiken om vaste uitgaven te betalen. Echter, het schijnt dat de gemeente een spaarvarken van zo’n 207 miljoen euro heeft als ‘reserve’. Kan daar alsjeblieft de 10 miljoen euro af die de gemeente van Den Haag moet bezuinigen op werkloosheidsbegeleiding? Het heilige hoeft niet aan de honden te worden gegeven, en er hoeven ook geen parels voor de zwijnen te worden geworpen. Maar de tientallen dak- en thuislozen van Stichting Dagloon, die verantwoordelijk zijn voor het opruimen van het Nijmeegse zwerfvuil, zijn radeloos. Zijn ze net een beetje terug in de samenleving, dreigen ze weer zinloos op straat te staan. We hebben toch liever zwerfvuilruimers dan zichzelf vervuilende zwervers?

Joanus

 

Webmaster: Joris Teepe