[ recensies ]
---
Afhaalaziaten onder de loep
---

[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Nieuwe burgemeester
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Braams blik
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Zorghotel als springplank naar werk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

Nijmeegse Zaken

Terwijl het demissionaire kabinet volhoudt dat het steeds beter met ons land gaat, denken vele medelanders daar toch heel anders over. Meer en meer mensen kunnen gas, water, licht en huur niet meer betalen en ouderen kunnen niet of nauwelijks rondkomen van hun AOW: wat je goed noemt. Illustratief voor deze schrijnende situatie zijn de voedselbanken, ook in Nijmegen. De aanpak van de groeiende armoede werpt vooralsnog geen vruchten af, zelfs geen zure. Naast de voedselbank doen mensen steeds meer en veelvuldiger een beroep op allerlei liefdadigheidsinstellingen. In tegenstelling tot menige gemeentelijke instantie bekommeren zij zich wél om de armen en behoeftigen. De Vereniging voor de Stille Arme en de Dekanale Caritas Instelling bijvoorbeeld. Zij komen nu zelf geld tekort om aan alle aanvragen te kunnen voldoen. Maar daarvoor zijn ze ook afhankelijk van donateurs. In deze maand van bezinning en naastenliefde: denk nog eens aan uw behoeftige stadsgenoten en help ze de winter door. En liefst het hele jaar.

Nadat Guusje ter Horst aangaf per 1 januari 2007 te stoppen als burgemeester, moest de gemeente op zoek naar een troonopvolger. En met welke doorgewinterde stadsvoogd kwam zij aanzetten? Thom de Graaf. Wij horen u denken: trad hij niet in maart 2005 af als minister van … en koninkrijksrelaties, omdat zijn plannen voor het gekozen burgemeesterschap geen meerderheid haalden in de Eerste Kamer? Inderdaad, díe Thom. Toch frappant hoe politici in het algemeen en D66 in het bijzonder hun kroonjuwelen verpatsten wanneer het pluche lonkt. Als burgemeester van Wageningen was Alexander Pechtold groot tegenstander van de identificatieplicht. Eenmaal minister hoorde je hem er niet meer over. Nu is daar dus Thom, de voorvechter van het gekozen burgemeesterschap die als nieuwe burgervader voor onze stad is benoemd. Zijn vader, oud-burgemeester van Nijmegen, zal wellicht trots op hem zijn. Vraag is wel wat een D66’er te zoeken heeft te midden van een coalitie van PvdA, SP en GroenLinks. Mocht het gekozen burgemeesterschap de komende jaren toch worden ingevoerd, gaat Thom zich dan alsnog verkiesbaar stellen?

Of vervoersbedrijf Novio in Nijmegen kan overwinteren is nog niet zeker. Onder het mom van openbare aanbestedingen vond de gemeente het noodzakelijk dit bedrijf in de verkoop te gooien. Eerdere onderhandelingen met het Haagse HTM ketsten af met als kostenplaatje 900.000 euro. Inmiddels heeft de gemeente een verkoopakkoord bereikt met Connexxion. Deze vervoersgigant betaalt de gemeente dan 12,4 miljoen euro die op haar beurt 8,9 miljoen terugbetaalt voor grond en gebouwen. Netto winst voor de gemeente dus 3,5 miljoen. Maar niet heus. De gemeente reserveert namelijk 4,4 miljoen euro voor bedrijfsrisico’s van Connexxion in de komende vier jaar. De verkoop moet vóór 1 januari 2007 zijn afgerond. Hoewel Connexxion de werkgelegenheid voor drie jaar garandeert, voorziet de ondernemingsraad van Novio NV dat ‘overbodig’ personeel de bus gaat missen. Lang leve de privatisering.

Na de Donjon leek het er even op dat we aan de Waalkade opgescheept zaten met opnieuw een toeristische kermisattractie. We hebben het hier over een als burcht uitgedost schip dat inmiddels gelukkig alweer de rivier is afgezakt. Op deze burchtboot, de Vlotburcht genaamd, graasde ook nog eens een heus zwart paard. Voor dit drijvende museum geldt hetzelfde als voor de ooit tot een burcht behorende Donjon: Nijmegen is met zijn rijke historische verleden één groot museum en heeft geen nepburchten nodig, staand of dobberend. Wie een échte historisch verantwoorde toren wil beklimmen met een magistraal uitzicht, raden we de St. Stevenstoren aan. En voor wie naar een historisch museum wil, is er de Stratemakers-toren aan de Waalkade. Een toren met een ondergronds uitzicht. Twee Nijmeegse prachten die al menige winter zijn doorgekomen.

Nijmegenaar Floris Tas die op pagina 5 in dit nummer aan het woord komt over het onderzoek naar de moord op Louis Sévèke is niet voor een gat te vangen. Deze dispuutgenoot van Thom de Graaf heeft zichzelf verkiesbaar gesteld voor de Eerste Kamer namens GroenLinks. Tas zat als sympathisant van de krakersbeweging al op de barricaden tijdens de Piersonrellen. De wegen van Tas zijn ondoorgrondelijk want hij schopte het daarna tot hoofd Bestuurlijk Juridische Zaken bij de Politie Gelderland-Zuid. En nu is hij dus zowel leraar aan de politieacademie als een potentiële senator. Dat zou eindelijk eens een Nijmeegs Eerste Kamerlid kunnen opleveren. Jammer dat Eerste Kamerleden niet direct zijn te kiezen met voorkeurstemmen, anders had Nijmegen massaal een voorkeurstem op deze doorgewinterde duizendpoot kunnen uitbrengen.

Joanus

 

Webmaster: Joris Teepe