De Nijmeegse Stadskrant
Voorpagina Abonnement Archief Colofon

 
Schapen op de voorpagina

 

 
Eerste bijeenkomst omwonenden Hessenberg

Brainstormen over de zandbak

Moeten er winkels komen of niet? Worden er bomen geplant of zorgt het Kronenburgerpark al voor genoeg 'groen' in de omgeving? Begin april vond in Activiteitencentrum Doddendaal de eerste bijeenkomst plaats waar buurtbewoners hun ideeën konden spuien over de toekomst van de Hessenberg. Naast ideeën was er ook kritiek op de randvoorwaarden die werden gesteld, zoals de waarschijnlijke sloop van de Pijkestraatgarage.

door Argé Nieuwenhuijzen

Sinds de sloop van het oude Gelderlandergebouw op de Hessenberg is die plek niet meer dan een grote zandbak. Het beruchte 'Flash Gordonplan' om er vier woontorens neer te zetten werd eind maart 2000 definitief afgeschoten. Dat gebeurde na bijna tien jaar hardnekkig protest van buurt- en cultuurhistorische organisaties. Uiteindelijk bestond er geen meerderheid meer voor in de gemeenteraad. Nu is de grote vraag wat er dan wel mee moet gebeuren.

Door de ontwikkeling van de Marikenstraat en het Valkhofmuseum ligt het economisch zwaartepunt van het stadscentrum in het oosten. In de Stadsvisie 2015 heeft de gemeente aangegeven dat ook het westelijk deel (de Benedenstad) moet worden ontwikkeld.

Nadat 'Flash Gordon' uit het zicht was verdwenen bleef de Werkgroep Hessenberg, die vanaf midden jaren negentig het verzet coördineerde, bij elkaar komen. Uit leden van deze werkgroep en die van ondernemers- bewoners- en cultuurhistorische organisaties vormde zich de Overleggroep Hessenberg, het inspraakorgaan van Benedenstadters en andere belanghebbenden.

Het verdwijnen van Flash Gordon betekende overigens ook dat het door architect Dick Pouderoyen voor GroenLinks ontwikkelde alternatieve plan in de ijskast verdween. Er was nu de tijd om samen met omwonenden invulling aan het Hessenbergterrein te geven.

Een erfenis uit het 'Flash Gordon-tijdperk' is de projectontwikkelaar. Wat er ook gebouwd gaat worden, het zal gebeuren door een combinatie van Hendriks Projectontwikkeling en het Bossche bedrijf Heijmans. Een vertegenwoordiger van deze combinatie, een afgevaardigde van de gemeente en vijf mensen uit de Overleggroep vormen samen de Plangroep Hessenberg.

Luisterend oor

Woensdag 3 april kwamen leden van de Plangroep en omwonenden bij elkaar in Activiteitencentrum Doddendaal om de ideeën van de omwonenden te inventariseren. Dat gebeurde in vier verschillende workshops: Functies, Verkeer en parkeren, Milieu, natuur en duurzaamheid en Cultuurhistorie. De resultaten daarvan werden daarna vervolgens gepresenteerd in een algemene discussie. Aan een aantal voorwaarden kan, na de protestacties in de negentiger jaren, niet worden getornd: De Titus Brandsmakapel, het Weeshuis en het Kroonstraatblok en de 'Stottergevel' van het oude Gelderlandergebouw worden niet gesloopt. Wèl gaat de parkeergarage aan de Pijkestraat tegen de vlakte ten behoeve van een nieuwe parkeergarage in het westelijk deel van het centrum, waarschijnlijk onder het Joris Ivensplein. De sloop van de Pijkestraatgarage was een pijnpunt voor enkele bewoners. Zij vrezen dat de loopafstand naar de nieuwe parkeergelegenheid te groot is voor oudere bewoners.

Een van de hoofdrolspelers van de avond was ex-raadslid Jaap Lamers (CDA). Hij wond zich erover op dat er drie raadsleden in de Overleggroep zitten: Wouter van Eck (GroenLinks), Albaer Hillen (CDA) en Jos van Rens (SP). Daarnaast twijfelt hij aan de monumentale waarde van de Titus Brandsmakapel en het Weeshuis. Ook is het gebied wat in de plannenmakerij wordt betrokken te klein. Het verwaarloosde Kronenburgerpark, studentencomplex Doddendaal en Plein '44 moeten volgens Lamers ook bij de ideeënvorming betrokken worden.

Jan van Well, voorzitter van de Overleggroep is het niet met deze kritiek eens: "Van de drie raadsleden in de Overleggroep is Hillen (CDA) pas in april raadslid geworden. Van Eck is zijn politieke carrière min of meer begonnen in de werkgroep Hessenberg en het zou juist heel vreemd zijn als hij zich nu niet meer verantwoordelijk voelde voor het gebied. Van Rens is buurtbewoner en dus direct belanghebbende. Mag hij dan wel iets van Dukenburg of Lindenholt vinden, maar niets van zijn eigen buurt? Bovendien geldt voor alledrie dat ze in de Overleggroep voornamelijk de functie van 'luisterend oor' hebben."

Ook de kritiek dat het ontwikkelingsgebied te klein is, deelt Van Well niet: "Studenhuisvesting is bijvoorbeeld uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van de Hessenberg en Doddendaal. Wat het Kronenburgerpark betreft: daar wordt op dit moment aan gewerkt. Jaap Lamers zou als gewezen raadslid moeten weten dat ambtelijke molens heel langzaam draaien."

Het zal nog wel even duren voor de kuil op de Hessenberg is gevuld. Ondanks alle verschillende opvattingen waren de aanwezigen het over één ding eens: de nieuwe bebouwing mag niet als los zand aan elkaar hangen.