logo De Nijmeegse Stadskrant

De grauwe dagen van 1982

Reageer op dit artikel in het forum

In januari van het jaar 1982 zag De Nijmeegse Stadskrant het licht. Wat gebeurde er zoal in Nijmegen tijdens de oprichting van de krant?

door Tefke van Dijk

2 januari 1982:
Nijmeegse stadhuis nadert voltooiing

De laatste hand wordt gelegd aan het grootse complex achter het historisch stadhuis. Na vijf jaar verhuizen de afdelingen van het secretarie van Metterswane terug naar het stadhuis. Architect Tiemstra is erin geslaagd om voor ongeveer vijftig miljoen gulden een nieuw pand neer te zetten dat 'op de groei' is gebouwd. De verwachting is dat het nieuwe stadhuis gezien de sombere financiële perspectieven tevens zal moeten worden gevuld met ambtenaren van andere gemeentelijke afdelingen.

7 januari 1982:
Heibel om kraakpand Piet Heinstraat no. 40

De Piet Heinstraat in vervlogen tijden.
Drie krakers verlaten op verzoek van de twee eigenaressen vrijwillig de woning aan de Piet Heinstraat die zij een paar dagen eerder hadden bezet. Een vijftigtal sympathisanten kijkt toe. Er bestaat onduidelijkheid over de leegstand van de woning. Volgens de politie is het pand wel degelijk bewoond, omdat het is gemeubileerd en regelmatig wordt bezocht. De krakers zijn van mening dat het al meer dan een jaar leeg staat. Toch vertrekken zij en laten de woning onbeschadigd achter.

Eén dag later nemen de krakers met ongeveer vijftig sympathisanten het pand echter weer in bezit. De echtgenoten van de eigenaressen vluchten voor de overmacht. In afwachting van het antwoord op de brief waarin de krakers de eigenaressen vragen de woning aan hen te verhuren, barricaderen zij het pand met ijzeren platen en betonijzer. Politie-ingrijpen zou veel schade toebrengen aan het pand. Er vindt familieberaad plaats.

Burgemeester en wethouders besluiten de drie krakers geen voorkeursbehandeling te geven. De krakers eisen vervangende woonruimte, omdat hun vorige woning (een oud schoolgebouw voor ongeveer vijfentwintig bewoners) door brand is verwoest. Het college wil echter niet wijken; de krakers kunnen zich volgens B enW inschrijven als woningzoekend. Zij besluiten dit te doen.

Onverwacht krijgen de krakers vervolgens toch een woning aangeboden aan de Schoolstraat in Bottendaal. Volgens een woordvoerder van de gemeente is daarbij de 'normale procedure' gevolgd. Na de inschrijving van de krakers werd namelijk besloten dat zij 'een zeer behoorlijke urgentie' hadden, waardoor zij in aanmerking kwamen voor een vervangende woning. Voorwaarde was wel dat zij het kraakpand vrijwillig zouden verlaten. Twee krakers besluiten dit te doen. Een blijft achter en laat zich arresteren. De overige twintig bewoners van het uitgebrande schoolgebouw zijn ook urgent, maar moeten wel wachten.

8 januari 1982:
Strijd om 'blokkendoos' van Peter Struyken op Takenhofplein
De beruchte 'Struyckelblokken'.
Het ziet er naar uit dat het futuristische kunstwerk van Peter Struyken eindelijk tot uitvoering zal worden gebracht. Het betreft drie grote kubussen midden op het verkeersknooppunt Takenhofplein in Nijmegen-Dukenburg met een totale grondoppervlakte van 3600 m2. De kubus als totaalvorm is niet zichtbaar, omdat het deels in de grond moet worden gedacht. Volgens Struyken staan de vormen bovendien in relatie met de boerderijen in directe landelijke omgeving, omdat de maten overeenkomen. Op ambtelijk vlak heeft het project groen licht gekregen. Er zijn echter bezwaren van artistieke aard geuit en het kunstwerk heeft ook te kampen gehad met begrotingsproblemen. De Gemeenschap Beeldende Kunstenaars heeft er bij de gemeente op aangedrongen het project toch uit te voeren. Inmiddels is het kunstwerk verhuisd in de richting van Wijchen.

9 januari 1982:
Overstroming van de Waalkade

Overstroming Waalkade in 1982
Het rivierwater van de Waal neemt de Waalkade in bezit. De situatie is niet kritiek, maar voorzorgsmaatregelen worden toch getroffen. Reden voor de overstroming is het vele smelt- en regenwater uit Duitsland. Het bouwwerk van de nieuwe Waalmuur wordt getest en doorstaat met succes haar vuurdoop. Honderden nieuwsgierigen komen kijken naar het wassende water. Horeca-exploitanten oefenen druk uit op de gemeente om het horecabeleid binnen Nijmegen te versoepelen. Gezien de recreatieve functie van de Waalkade, wordt B en W geadviseerd meer kans te bieden aan eet- en drankgelegenheden aan de Waal. Volgens de horeca-exploitanten zou dit tevens het toerisme ten goede komen.

20 januari 1982:
De eerste editie van De Nijmeegse Stadskrant verschijnt

Uit onvrede met de berichtgeving in de bestaande media en vanwege de behoefte aan ander nieuws ontstaat een collectief van vrijwilligers en een redactie: De Nijmeegse Stadskrant. De bestaande kranten besteden volgens de initiatiefnemers te weinig aandacht aan acties, negeren ze of beschrijven ze vanuit een bepaalde visie. De nieuwsvoorziening was in handen van De Gelderlander, die zich geen al te linkse geluiden kon permitteren. De onderwerpen van de artikelen in de eerste Nijmeegse Stadskrant zijn vooral beschrijvend en ademen een bepaalde verontwaardiging uit. Het twaalf pagina's tellende blad verschijnt tweewekelijks in een oplage van 5.000 exemplaren.

20 januari 1982:
Diepterecord werkloosheid in Nijmegen, een op de vijf is werkloos

In Nijmegen hebben 6.101 mannen en 3.265 vrouwen geen werk. Dit betekent een nieuw dieptepunt in de werkloosheid. In Groesbeek is de situatie nog slechter: daar is een op de vier inwoners op zoek naar een baan. Tegenover al deze werklozen staan slechts 91 vacatures. De stijging van de werkloosheid is vooral te wijten aan de malaise in de bouw en metaalindustrie. Vooral schoolverlaters zijn zo goed als kansloos op de arbeidsmarkt.

28 januari 1982:
Nieuwe brug in Kronenburgerpark

Het Kronenburgerpark krijgt een nieuwe brug als verbinding tussen de twee delen van de grote vijver. De oude houten brug is dusdanig verrot dat deze een gevaar vormt voor de parkbezoeker. Met name de leuningen zijn erg instabiel. De nieuwe houten brug heeft een flauwere boog dan de oude en krijgt een moderner uiterlijk. De brug heeft een langere levensduur en kost de gemeente 40.000 gulden.


Bron foto's: Stedelijk Archief Nijmegen