De Nijmeegse Stadskrant
Voorpagina Forum Abonnement Archief

 
De voorpagina
De foto's op de voorkant zijn van ex-Stadskrantfotograaf Gerard Verschooten. Hij maakte ze tijdens een optreden van dj Tiësto in het Arnhemse Gelredome. Onlangs won Verschooten hiermee de tweede prijs in de Zilveren Camera.

> Op welke plekken in de
stad is de Stadskrant altijd gratis op te halen?

Reageren kan op het forum, maar ook via nsk@antenna.nl; reacties op de site kunnen naar de webmaster (zie colofon voor postadres van de Stadskrant).

De foto's die in de Stadskrant worden gepubliceerd, zijn tegen een financiële vergoeding, na te bestellen.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Nijmeegse Stadskrant.

 


Een beladen zandvlakte
Bebouwing Hessenberg krijgt vorm

De opluchting was groot toen de omstreden Flash Gordon-plannen vier jaar geleden definitief in de prullenbak verdwenen. Begin april worden de nieuwe plannen gepresenteerd voor de inrichting van de Hessenberg. Als alles meezit, staan er over twee jaar woningen.

door Marc Scheenen

Al twaalf jaar is de Hessenberg een zandvlakte in het hart van de stad. Deze ontstond in 1992 toen de Gelderlander verhuisde naar de Voorstadslaan. Het oude hoofdkantoor en de drukkerijen op de hoek van de Hessenberg en de Lange Hezelstraat gingen onder de slopershamer, zodat er midden in de stad een hectare bouwgrond vrijkwam. Uit de architectuurwedstrijd die werd uitgeschreven, kwam het plan 'Flash Gordon' van architect Winfried van Zeeland als winnaar tevoorschijn.

Het plan voorzag in de bouw van vijf woontorens en een ondergrondse parkeergarage. In de oorspronkelijke versie werd de omringende bebouwing gespaard, maar dit was niet rendabel. Om het project winstgevend te maken, werd een zesde woontoren toegevoegd. Dit betekende dat het R.K. Weeshuis uit 1638, de Titus Brandsmakapel en vijftien onlangs gerenoveerde woningen aan de Kroonstraat en de Parkweg gesloopt moesten worden. Ondanks massaal protest zette het gemeentebestuur het omstreden project door. Met name wethouder Jacques Thielen maakte zich sterk voor Flash Gordon en hij verwierf daarmee de bijnaam 'Jacques de Sloper'. Na zijn vertrek begin 2000 verdween de politieke steun voor het futuristische project. In maart van dat jaar volgde de genadeklap voor Flash Gordon, toen de Raad van State bepaalde dat belangrijke onderdelen van het plan niet uitgevoerd mochten worden.

Na tien jaar plannenmakerij kon de gemeente weer helemaal van voren af aan beginnen met de herinrichting van de Hessenberg. In een nota met uitgangspunten werd nadrukkelijk vastgelegd dat de geschiedenis van de Hessenberg verwerkt moet worden in de nieuwe plannen. Eind 2001 volgde de instelling van een plangroep die de nieuwe invulling van het Hessenbergterrein gestalte moet geven. Behalve de gemeente Nijmegen en projectontwikkelaar Hendriks/Heijmans IBC, namen hierin belanghebbenden deel die destijds een leidende rol speelden in het verzet tegen Flash Gordon.

Op basis van de uitgangspunten ging een ontwerpteam aan de slag volgens de methode van het 'onderzoekend ontwerpen'. Het ontwerpen wordt hierbij beschouwd als middel tot onderzoek en reflectie, vanwaaruit de oplossingen vanzelf voortvloeien. Over de drie schetsen die de ontwerpgroep maakte, konden omwonenden en andere belanghebbenden hun mening geven. Daaruit is een vierde schets voortgekomen, die de afgelopen maanden is doorgelicht op financiële haalbaarheid.

Woningmix

Het doorberekenen duurde enkele maanden langer dan gepland. Volgens projectleider Jos Meijboom van de gemeente Nijmegen kwam dit doordat het hoofd van het ontwerpteam Filip Delanghe het druk had met andere verplichtingen. Begin deze maand presenteerde Delanghe het doorberekende en aangepaste ontwerp aan de plangroep en kreeg daar een positief onthaal. Meijboom: "Er waren wat aanpassingen nodig in de vierde schets omdat er anders een tekort ontstond. Als oplossing koos Delanghe voor verdichting, wat betekent dat er meer bouwmassa en minder openbare ruimte komt. Ondanks deze wijziging bleef de kern van de vierde schets overeind."

Jan van Well die namens de omwonenden in de plangroep zit, is eveneens positief over de gewijzigde schets: "In grote lijnen vind ik deze schets wel oké. Het karakter van de vorige schets is bewaard gebleven. Het is alleen wel jammer dat Stichting Studentenhuisvesting toestemming weigert om onder het Doddendaalcomplex een doorgang naar de parkeergarage te bouwen."

In totaal komen er 170 nieuwe woningen op de Hessenberg, waarvan 50 sociale huurwoningen en 120 koopwoningen in drie verschillende prijsklassen. Deze woningmix voldoet volgens Van Well aan de behoeften: "Het is een goede afspiegeling van de Nijmeegse bevolking." Van Well is te spreken over de samenwerking in de plangroep: "We zijn steeds als volwaardige partner beschouwd door de gemeente en de projectontwikkelaar. Ik heb het alleen niet als prettig ervaren dat de procesbegeleider die de plangroep bijstond met advies en die alle partijen bij elkaar moest houden, al vroegtijdig stopte."

In april is de presentatie van de bijgestelde schets en kort daarna volgt de bespreking in de gemeenteraad. Als alles naar wens verloopt, start de bouw van de parkeergarage en de woningen eind volgend jaar en wordt het complex eind 2006 opgeleverd.