[ vooraf ]
---
Nijmegen graaft, bouwt en kijkt vooruit
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Groen Links wil voetpad langs busbaan van station naar Graafseweg legaliseren
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Van wild headbangen tot intens mijmeren

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
Airport Nijmegen

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
Zorghotel als springplank naar werk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De Montage Editie: juli 2004

---
Artikel:
Rechtomteweten.nl Editie: juli 2004

---

Colofon

Da Nijmeegse Stadskrant

september 2012


De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
piaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers.
Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant
zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet
op winst is gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden
meegenomen. Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van
Nijmegen huis aan huis verspreid. De redactionele pagina's worden
bekostigd door een be perkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal een
maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

bank 4298036

Redactie: redactie@denijmeegsestadskrant.com
Voor persberichten: pers@denijmeegsestadskrant.com

www.denijmeegsestadskrant.nl

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Sylvi Geertsen
Pim van Ginneken
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Stef Schwachöfer
Lucija Stojanovic

eindredactie
Sylvi Geertsen
Marc Scheenen
Deborah Weimer-Moulen

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Frank Antonie van Alphen
Marc Scheenen
Roeland Segeren
Deborah Weimer-Moulen
Max van Wel

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Waldemar Krijgsman
Joris Teepe

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Lars Schwachöfer

cartoon
Freek Janssen

website
Stef Schwachöfer
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord