[ vooraf ]
---
Zondagsritje
---
De Montage
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Onbekende plekjes op de campus
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Kort en bondig
Editie: december 2008

---


september 2005

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Arnout Drent
Anne de Haan
Gabriëlla Hendriks
Marte Klein Koerkamp
Aart-Jan de Looff
Argé Nieuwenhuijzen
Jaap Peters
Simone Schouten
Sylvia Spekschoor
Ricardo Warner
Max van Wel
Nynke de Witte

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Loes Dalle Vedove
Martijn Goudbeek
Marc Scheenen
Anneke Stoffelen

lay-out
Ilse Loete
Argé Nieuwenhuijzen

foto’s
Ton Gelsing
Jan Lintsen
Paul van de Looi
Art Wubben

illustraties
Het Mark Retera Ensemble
Freek Janssen

website
Martijn Withagen

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord