[ vooraf ]
---
in memoriam
Albert Santing

---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Geen verdere bomenkap Heiderijk
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Talentvolle Lea maakt belofte nog niet helemaal waar

---
[ raad ]
Popquiz in gezellige Nijmeegse huiskamers

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
Schrappen subsidiebanen

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---


Colofon

november 2010

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.
De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website http://www.denijmeegsestadskrant.nl/

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Frank Antonie van Alphen
Peter Barton
Pim van Ginneken
Gabriëlla Hendriks
Rick Hovens
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Roeland Segeren
Max van Wel

eindredactie
Marc Scheenen
Rick Hovens

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Davy Houwen
Marc Scheenen

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto / grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Rick Hovens
Jan Lintsen
Rob Mols
Lars Schwachöfer

cartoon
Freek Janssen

website
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord