vooraf
---
Splinter verdeelt Plein 1944
---
Een brug te veel
---
Terreinwagens verbod
---
De Montage
---
recensies
---
Batavi,Batavieren en Bataven
---
De Compagnie: heet, maar gezellig
---
Onbederf'lijk Versus voetbal
---
verder
---
Column
[Intrigant]

---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Chipknip
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Bambix lust er wel pap van
Editie: 2008

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---


november 2004

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede over de bestaande plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en is de krant ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Martijn Goudbeek
Gabriëlla Hendriks
Michael Hohl
Marthe Klein Koerkamp
Aart-Jan de Looff
Job van der Meer
Jaap Peters
Anneke Stoffelen
Ricardo Warner
Max van Wel
Nynke de Witte
Rob Zeldenthuis

eindredactie
Job van der Meer
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Christel Evers
Ignar van Haren
Iveta Kettnerova
Waldemar Krijgsman
Argé Nieuwenhuijzen
Anne-Marie Roose
Marc Scheenen

lay-out
Ilse Loete
Argé Nieuwenhuijzen

foto’s
Jan Lintsen
Ton Gelsing
Art Wubben

cartoon
Mark Schilders

website
Martijn Withagen

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord