[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
Steeds meer supermarkten op zondag open
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Kort en Bondig

<
Editie: juli 2013

---

Maart 2009

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht.

De Nijmeegse Stadskrant verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen. Experimenteel wordt de Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis-aan-huis verspreid. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.


oplage 12.500

Abonneren kan met de bon uit de krant of via de website, hierboven onder "abonnement". Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: (024) 3888507

redactie
Paul Benschop
Mike Donkers
Arnout Drent
Gabriëlla Hendriks
Waldemar Krijgsman
Albert Santing
Max van Wel

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Bijou van Hettema
Rick Hovens
Marc Scheenen


acquisitie
Toon Balendong
Arnout Drent
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Rob Mols
Max van Wel
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord