[ vooraf ]
---
Correctie Stemtest
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Roze OV-chipkaart voor senioren
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Tweede plaat De Staat weer grote stap voorwaarts

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
Kapotbouwen

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Editie: 20'.

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Pierson mot blieve!
Editie: mei 2006

---
Artikel:
Zinloos gestraf

Editie: juli 2013
---


Colofon

mei / juni 2011


De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 14.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

bank 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
www.denijmeegsestadskrant.nl

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Peter Barton
Pim van Ginneken
Kees van Huuksloot
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Jos Lievense
Thijs Olive
Roeland Segeren
Deborah Weimer-Moulen

eindredactie
Marc Scheenen
Roeland Segeren

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Frank Antonie van Alphen
Davy Houwen
Eveline Lukkezen
Marc Scheenen
Max van Wel

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Harm Haselhorst
Waldemar Krijgsman
Joris Teepe

opmaak
Rob Mols foto / grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Lars Schwachöfer

cartoon
Freek Janssen

website
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord

Artikelen uit eerdere nummers zijn nog steeds te lezen op de website van De
Nijmeegse Stadskrant: www.denijmeegsestadskrant.nl.