[ vooraf ]
---
Kleinzielige censuur bij De Gelderlander
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Geen NEC-vlaggetjes meer op stadsbussen
---
[ Fotovisie ]
---
Geïllustreerde column:
Parkeertuinen

---
[ Recensies ]
---
[ lees ]
Valkhofpark symbool van vergane glorie

---
[ kijk ]
Sluwe impasse voor vossenhartjes

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout:
Verraad GroenLinks

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---Colofon

mei 2010

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 13.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Peter Barton
Pim van Ginneken
Steef van Gorkum
Gabriëlla Hendriks
Rick Hovens
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Max van Wel
Sander de Wit

eindredactie
Steef van Gorkum
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Davy Houwen
Marc Scheenen

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Lars Schwachöfer
Max van Wel

cartoon
Freek Janssen

website
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord