[ vooraf ]
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
2 mei opening vernieuwde Grote Broek
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Verbindingen centraal bij René Donders
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Onbederf’lijk Versus voetbal: 2-0
Editie: november 2005

---
Artikel:
Milieu niet gebaat bij Plastic Hero
Editie: december 2009

---
Artikel:
„Als sportredactie waren we het buitenbeentje”
Editie: mei 2007

---

mei 2009De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers.
Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant
zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet
op winst is gericht.
De Nijmeegse Stadskrant verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 220
verspreidingspunten worden meegenomen. Experimenteel wordt De Nijmeegse
Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis verspreid. De redactionele
pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11:00 tot 17:00
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Paul Benschop
Arnout Drent
Waldemar Krijgsman
Albert Santing
Max van Wel

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel


eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Mike Donkers
Gabriëlla Hendriks
Bijou van Hettema
René van Hoften
Rick Hovens
Menno Lam
Marc Scheenen

acquisitie
Toon Balendong
Arnout Drent
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Frank Verberne

foto's
Henk Braam
Jan Lintsen
Rob Mols
Max van Wel
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord