[ vooraf ]
---
de Montage
---
[ recensies ]
---
Kalkar: kein Wasser Wunderland
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
CDA stoort zich aan fiets in Nijmeegse voortuinen
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2007

---
Artikel:
De Montage Editie: mei 2005

---


Mei 2008

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht.
De Nijmeegse Stadskrant verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen. Experimenteel wordt de Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis-aan-huis verspreid. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.


oplage 12.500

Abonneren kan met de bon uit de krant of via de website, hierboven onder "abonnement". Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: (024) 3888507

redactie
Mike Donkers
Arnout Drent
Rick Hovens
Martine Iedema
Waldemar Krijgsman
Albert Santing
Ricardo Warner
Jora Wolterink

eindredactie
Arnout Drent

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Bijou van Hettema
Davy Houwen
Fariba Pejman
Marc Scheenen
Daan Vos

acquisitie
Toon Balendong
Arnout Drent
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

foto’s
Jan Lintsen
Rob Mols
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord