[ vooraf ]
---
Domjon: het referendum
---
Domjon: de propaganda
---
[ recensies ]
---
|Hap|
De beste ballen van Nijmegen

---
|CD|
Bencer krijgt zonder Spud meer smoel

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en Bondig
---
[ cartoon ]
---
Klein klein kleutertje wat doe je in mijn hof...
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Rookverbod doodsteek voor coffeeshops?
Editie: juni 2008

---
Artikel:
Probleemaanpak met ballen
Editie: 2009

---
Artikel:
Onbederf'lijk Versus voetbal
Editie: november 2004

---
Artikel:
Dik Hout <
Editie: mei 2010

---


Mei 2006


De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt de Nijmeegse Stadskrant zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht.
De Nijmeegse Stadskrant verschijnt elf maal per jaar en kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen. Experimenteel wordt de Nijmeegse Stadskrant soms in delen van Nijmegen huis-aan-huis verspreid. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.


oplage 12.500
Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Mike Donkers
Arnout Drent
Gabrielle Hendriks
Martine Iedema
Marc Peeters
Frytskje Simonis
Max van Wel
Rebecca Wolf

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel
Rebecca Wolf

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Marc Scheenen
Daan Vos
Ricardo Warner

bureaucoördinatie
Anouk Balins

acquisitie
Jan de Geus
Ellen Grijpstra
Max van Wel

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

foto’s
Arnout Drent
Jan Lintsen
Max van Wel
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
vacant

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord