[ vooraf ]
---
Tegenstrijdige adviezen
---
Grootste Nijmegenaar
---
De Montage
---
[ recensies ]
---
|Poëzie|
Naïef monster

---
|Uitgaan|
Nijmeegs bier in De Hemel

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Nieuw De maanlanding
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De-Affaire is dood,
leve het Valkhof Festival! Editie: juli 2013

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Het muZIEum opent gesloten ogen <
Editie: juli 2013

---


mei 2005

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Loes Dalle Vedove
Arnout Drent
Martijn Goudbeek
Gabriëlla Hendriks
Marte Klein Koerkamp
Aart-Jan de Looff
Job van der Meer
Argé Nieuwenhuijzen
Jaap Peters
Simone Schouten
Sylvia Spekschoor
Ricardo Warner
Max van Wel
Nynke de Witte

eindredactie
Job van der Meer
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Christel Evers
Ignar van Haren
Iveta Kettnerova
Marc Scheenen
Anneke Stoffelen
Rob Zeldenthuis

lay-out
Ilse Loete
Argé Nieuwenhuijzen

foto’s
Jan Lintsen
Ton Gelsing
Max van Wel
Art Wubben

website
Martijn Withagen

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord