[ vooraf ]
---
Nijmegen-Leiden: zoek de verschillen
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
College wil meer groen voor een groenere en meer gezonde stad
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Niets te koop, alles te geef Editie: juli 2013

---
Artikel:
Verslag Eurovisie Songfestival Oslo

 <Editie: mei 2010
---
Artikel:
Behoefte aan het oorspronkelijke
verdwijnt nooit
Editie: juli 2013

---
Artikel:
„Verstild en een beetje theatraal, daar houd ik van”
Editie: 2008

---Maart 2007

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 14.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Mike Donkers
Arnout Drent
Davy Houwen
Tim Houwen
Rick Hovens
Martine Iedema
Waldemar Krijgsman
Ivan Wecke
Max van Wel
Rebecca Wolf

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Corien Baars
Bijou van Hettema
Marc Scheenen
Daan Vos
Ricardo Warner

acquisitie
Arnout Drent
Waldemar Krijgsman
Max van Wel

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

foto’s
Peter Lams
Jan Lintsen
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Bauke Visser

druk
Drukkerij Hoekstra BV, Emmeloord