vooraf
---
Ondeugelijke pleinpeiling
---
Elf pilsjes per dag
---
Zondagkrant ontslaat eindredacteur
---
recensies
---
Groen Gouden Gids maakt Nijmegenaren wegwijs
---
Soundtrack van een zomers feestje
---
verder
---
Intrigant
---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Mark Schilders
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Het buurtgevoel van Jan Linders
Editie: december 2005

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
IJs dat geen ijs is

Editie: september 2012
---
Artikel:
Onzekere tijden voor cultuurspinnerij Vasim
Editie: november 2005

---


juni 2004

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede over de bestaande plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en is de krant ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

Oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

Postadres
Postbus 265 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

Kantoor
maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 16.00 uur
telefoon: 024-3888507

Redactie
Marieke van der Lek
Job van der Meer
Alwin Pieks
Anne-Marie Roose
Marc Scheenen
Anneke Stoffelen
Ruuth Verhoeff
Ricardo Warner
Max van Wel
Nynke de Witte
Rob Zeldenthuis

Eindredactie
Max van Wel

Eindcorrectie
Maarten van den Bosch
Marc Scheenen

Medewerkers
Roel Eefting
Ignar van Haren
Carla Hendriks
Waldemar Krijgsman
Argé Nieuwenhuijzen
Daan Stevens
Hans van de Ven

Lay-out
Ilse Loete
Argé Nieuwenhuijzen

Foto's
Jan Lintsen
Ton Gelsing
Art Wubben

Cartoon
Mark Schilders

Website
Martijn Withagen

Druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord