[ recensies ]
---
[hap]
Milieuverantwoord eten

---
[lees]
‘Of kom er gewoon bij’

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
oplevering Stadsbrug weer vertraagd
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---

Juli 2009

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht.

De Nijmeegse Stadskrant verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen. Experimenteel wordt de Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis-aan-huis verspreid. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.


oplage 12.500

Abonneren kan met de bon uit de krant of via de website, hierboven onder "abonnement". Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: (024) 3888507

redactie
Arnout Drent
Rick Hovens
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Albert Santing
Wieteke Waijers
Max van Wel

eindredactie
Arnout Drent
Rick Hovens
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Mike Donkers
Gabriëlla Hendriks
Marc Scheenen

penningmeester
Bijou Hettema

acquisitie
Toon Balendong
Arnout Drent
Gabriëlla Hendriks
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Art Wubben

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord