[ vooraf ]
---
Al dertig jaar een stem
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Nijmegen legt lat hoog voor nieuwe burgermeester
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Goudeerlijke melodieën en ijzersterke songteksten

---
[ verder ]
---
[ Column ]
Dik Hout
Kapotbouwen

---
[ Column ]
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Verbindingen centraal bij René Donders
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Onbederf’lijk Versus voetbal: 2-0
Editie: november 2005

---
Artikel:
Het muZIEum opent gesloten ogen <
Editie: juli 2013

---
Artikel:
„Als sportredactie waren we het buitenbeentje”
Editie: mei 2007

---

Colofon

Da Nijmeegse Stadskrant

februari/maart 2012


De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
piaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers.
Om journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant
zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet
op winst is gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden
meegenomen. Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van
Nijmegen huis aan huis verspreid. De redactionele pagina's worden
bekostigd door een be perkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal een
maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

bank 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
www.denijmeegsestadskrant.nl

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Sylvi Geertsen
Pim van Ginneken
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Roeland Segeren
Deborah Weimer-Moulen

eindredactie
Marc Scheenen

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Frank Antonie van Alphen
Davy Houwen
Marc Scheenen

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Waldemar Krijgsman
Joris Teepe

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Djenné Schwachöfer
Lars Schwachöfer

cartoon
Freek Janssen

website
Stef Schwachöfer
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord