[ vooraf ]
---
Volksverlakkerij PVV
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
kandidaten provinciale statenverkiezingen genieten weinig bekendheid
---
[ Recensies ]
---
[ lees ]
De constructie van Gelderland

---
[ hoor ]
Fruit of the Original Sin overtreft zichzelf

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
TIP in Goffertpark

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---Colofon

februari 2011

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 15.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.denijmeegsestadskrant.nl

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Peter Barton
Pim van Ginneken
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Roeland Segeren
Max van Wel

eindredactie
Marc Scheenen
Roeland Segeren
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Frank Antonie van Alphen
Davy Houwen
Marc Scheenen

penningmeester
Erik de Bruin

acquisitie
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto / grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Lars Schwachöfer
Max van Wel

cartoon
Freek Janssen

website
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord

Artikelen uit eerdere nummers zijn nog steeds te lezen op de website van De
Nijmeegse Stadskrant: www.denijmeegsestadskrant.nl