[ vooraf ]
---
Van A naar Beroerd
---
Wakker worden
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
shoppen bij de partijwinkel
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: mei 2009

---


Colofon

De Nijmeegse Stadskrant

februari / maart 2010

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 15.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Pim van Ginneken
Gabriëlla Hendriks
Rick Hovens
Waldemar Krijgsman
Erwin Labijt
Menno Lam
Marc Scheenen
Max van Wel

eindredactie
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

penningmeester
vacant

acquisitie
Waldemar Krijgsman
Max van Wel

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord