[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Ingezonden brief
---
[ cartoon ]
---
Anoniem solliciteren
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Het buurtgevoel van Jan Linders
Editie: december 2005

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---


Februari 2006

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 15.000

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265
6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Mike Donkers
Arnout Drent
Gabrielle Hendriks
Martine Iedema
Marc Peeters
Frytskje Simonis
Max van Wel
Rebecca Wolf

eindredactie
Arnout Drent
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten v.den Bosch

medewerkers
Anouk Balins
Loes Dalle Vedove
Rudolph Korsten
Jaap Lagerweij
Simone Noot
Erik Rijpstra
Marc Scheenen
Anneke Stoffelen
Daan Vos
Ricardo Warner
Jos Widdershoven

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

foto’s
Jan Lintsen
Art Wubben

illustraties
Freek Janssen

voorpagina
Rob Mols foto/grafisch

website
vacant

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord