[ vooraf ]
---
Van de zotte
---
Kunststukje
---
Persverwildering
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Val College
---
[ Fotovisie ]
---
Geïllustreerde column
---
[ Recensies ]
---
[ lees ]
Compacte canon van Nijmegen

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Verbindingen centraal bij René Donders
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Onbederf’lijk Versus voetbal: 2-0
Editie: november 2005

---
Artikel:
Het muZIEum opent gesloten ogen <
Editie: juli 2013

---
Artikel:
„Als sportredactie waren we het buitenbeentje”
Editie: mei 2007

---


Colofon

De Nijmeegse Stadskrant

december 2009 / januari 2010

De Nijmeegse Stadskrant verscheen voor het eerst in 1982 uit onvrede met de
plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om
journalistiek onafhankelijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse Stadskrant zichzelf
en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is
gericht.

De Nijmeegse Stadskrant kan op ruim 220 verspreidingspunten worden meegenomen.
Experimenteel wordt De Nijmeegse Stadskrant in delen van Nijmegen huis aan huis
verspreid. De redactionele pagina’s worden bekostigd door een beperkt
aantal advertentiepagina’s.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal
één maand voor afloop van het abonnement.

Auteursrechten voorbehouden

postadres
Postbus 265, 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036
e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11:00 tot 17:00
telefoon: (024) 388 85 07

redactie
Gabriëlla Hendriks
Rick Hovens
Waldemar Krijgsman
Menno Lam
Marc Scheenen
Wieteke Waijers
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

penningmeester
vacant

acquisitie
Toon Balendong
Waldemar Krijgsman

opmaak
Rob Mols foto/grafisch

advertentieopmaak
Toon Balendong
Frank Verberne

foto’s
Henk Braam
Jan Lintsen
Max van Wel

cartoon
Freek Janssen

website
Bart Bonhof
Joris Teepe

druk
Hoekstra Boom BV, Emmeloord