[ vooraf ]
---
De Montage

---
[ recensies ]
---
De Stadskrant Verse Patattest
---
Tuesday Night Live
---
In gevecht met een luipaard in Namibië
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Nijmeegse archeologen misleid
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Editie: 20'.

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Pierson mot blieve!
Editie: mei 2006

---
Artikel:
Dansen op zolder en praten met Museeuw
Editie: mei 2011

---


november 2005

De Nijmeegse Stadskrant (NSk) is in 1982 ontstaan uit onvrede met de plaatselijke pers en wordt gemaakt door een collectief van vrijwilligers. Om journalistiek
onafhankelijk te zijn, bedruipt de NSk zichzelf en de krant is ondergebracht in een gelijknamige stichting die niet op winst is gericht. De NSk verschijnt elfmaal per jaar en kan op ruim 200 verspreidingspunten gratis worden meegenomen. De redactionele pagina's worden bekostigd door een beperkt aantal advertentiepagina's.

oplage 12.500

Abonneren kan met de bon in dit nummer. Opzegging schriftelijk minimaal één maand voor afloop van het abonnement.

postadres
Postbus 265 6500 AG Nijmegen

postgiro 4298036

e-mail nsk@antenna.nl
website www.antenna.nl/nsk

kantoor
maandag tot vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur
telefoon: 024 3888507

redactie
Hanneke Beld
Touria Benabbas
Mike Donkers
Arnout Drent
Anne de Haan
Gabriëlla Hendriks
Aart-Jan de Looff
Argé Nieuwenhuijzen
Marc Peeters
Jaap Peters
Erik Rijpstra
Sylvia Spekschoor
Ricardo Warner
Max van Wel

eindredactie
Arnout Drent
Erik Rijpstra
Max van Wel

eindcorrectie
Maarten van den Bosch

medewerkers
Anouk Balins
Loes Dalle Vedove
Martijn Goudbeek
Marc Scheenen
Simone Schouten
Anneke Stoffelen
Daan Vos

lay-out
Ilse Loete
Argé Nieuwenhuijzen

foto’s
Ton Gelsing
Jan Lintsen
Art Wubben

illustraties
Freek Janssen

website
Martijn Withagen

druk
Drukkerij Hoekstra BV
Emmeloord