[ vooraf ]
---
Stalkende politie

Exclusief
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
CWZ verscherpt rookbeleid door rookruimte te verplaatsen naar overkant straat
---
[ Recensies ]
---
[ zie ]
Het muZIEum opent gesloten ogen


[ lees ]
Zinloos gestraf


[ hoor ]
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
politieke soap

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De-Affaire is dood,
leve het Valkhof Festival! Editie: juli 2013

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Braams blik
Editie: juli 2013

---

Wilt u de Nijmeegse Stadskrant thuis op de mat ontvangen? Dat kan tegen een geringe vergoeding: een abonnement kost 10 euro per jaar. Natuurlijk kunt u ook een hoger bedrag aan ons over maken! Zo ondersteunt u ons dan extra. Als u ons machtigt om uw abonnement jaarlijks te verlengen ontvangt u een vrijkaartje voor een film bij Lux. Voor 25 euro wordt u Vriend van de Nijmeegse Stadskrant en ontvangt u maandelijks de krant.

Graag ontvang ik de Stadskrant maandelijks thuis
Naam:
Adres:
Postcode en Plaats:
Tel:
Bank/gironummer:
Datum:

Ik machtig de Stadskrant om jaarlijks het abonnementsgeld ( 10,-) af te schrijven. Als ik het er niet mee eens ben kan ik binnen 30 dagen het geld terugvorderen.
Ik word Vriend van de Nijmeegse Stadskrant en machtig de Stadskrant om jaarlijks 25,- af te schrijven.
Stuur mij een acceptgiro.
Voor een abonnement: 10 euro
Als vriend van de Stadskrant: 25 euro
Ik doneer eenmalig het bedrag van:
euro