[ vooraf ]
---
Verborgen schatten van Nijmegen
---
Nijmeegse Troost

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Introductie in het kort
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
„Verhuren alleen is niet voldoende, het gaat om mensen”
Editie: 2008

---

Nijmeegse Zaken

Op 1 oktober was het dan zo ver: de Donjon ging als attractie op slot. Bij het uitkomen van deze krant is men druk bezig dit gedrochtelijke symbool van de feodaliteit te ontmantelen. We hebben er lang op moeten wachten, maar Nijmegen krijgt nu eindelijk zijn skyline terug en het Valkhof is weer te bezichtigen in zijn oorspronkelijke staat. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: het Valkhof is al een monument en heeft geen nep-historische pronkfallus nodig om monumentale status te krijgen. Kappen graag met dit soort initiatieven!

Nieuwerwetse politici pretenderen vaak duidelijke taal te verstaan. De VVD kwam ooit al eens met de Jip-en-Janneketaal. Dan is het als burger toch erg jammer om steeds weer te merken dat signalen, hints en dringende verzoeken over misstanden en wanbeleid bij het, inmiddels demissionaire, kabinet nog steeds niet doordringen. Maar dovemansoren horen ook geen ‘kappen nou’! Vanwege de Schipholbrand zijn Donner en Dekker alsnog opgestapt. En wie houdt de eer weer niet aan zichzelf? Rita-recht-door-zee. Keer op keer blijkt dat haar rigide, inhumane asielbeleid tal van mensen tegen de borst stuit. Als ook andere politici niet meer tot haar doordringen is de hoop ver te zoeken. De Congolese Nijmegenaar Tresor Kambela mag van haar IND oprotten. Daar kan zelfs de voltallige gemeenteraad op initiatief van SP’er Hans van Hooft sr. niets aan veranderen. Help je iemand in nood, dan ben je geen held, maar de klos vanwege een eerdere Halt-straf. In tegenstelling tot de voetballerij betekent één keer geel voor Tresor direct rood. Dat was ooit trouwens de kleur van haar politieke hart, maar nu die van haar bebloede handen. …

Een dag voordat Staatsbosbeheer begon met het kappen van de bomen rondom de Bisonbaai (zie pagina 3), besloot deze instantie tot het verbieden van de naaktrecreatie in het Ooijse natuurgebied. Dit kan geen toeval zijn. Op deze manier ligt niet de recreant maar het hele gebied er straks naakt bij en kan een begin worden gemaakt met de vertrutting van wat een ruig en ongerept stukje natuurschoon naast Nijmegen was. Bruggetjes, verharde paden, picknicktafels, toiletten en prullenbakken staan ons te wachten. De actiegroep Vrienden van de Bisonbaai wil dat Staatsbosbeheer kapt met het kappen en kan daarbij op onze steun rekenen.

Kappen met die ratten! Dat dacht de Raad van Bestuur van het UMC Sint Radboud toen het geld voor de onderzoekslijn op was. De ongeveer duizend genetisch gemodificeerde ratten vormden proefmateriaal in een neurofarmacologisch onderzoek. De speciaal daarvoor gefokte dieren werden te duur om in leven te worden gehouden en zijn middels narcosegas het hemelse dierenrijk in geholpen. Schrijnend hoor dat aan ratten gedrag wordt toegeschreven dat meer van toepassing is op mensen. Dat dergelijke dieren gebruikt worden voor laboratoriumproeven gaat voor dierenbeschermers al te ver, maar afmaken vanwege geldgebrek blijkt zelfs voor wetenschappers onbegrijpelijk. Universitair hoofddocent Ellenbroek vond dit reden genoeg om met zijn onderzoek binnen het UMC te kappen. Hij heeft nu enkele dieren meegenomen naar Duitsland en doet zijn research verder aan de universiteit van Hamburg. Nu maar hopen voor de ratten dat die universiteit ook in financieel moeilijke tijden de gaskraan dichthoudt.

Alsof bomen nog niet voldoende in het verdomhoekje zitten, krijgen nu de robinia’s de klappen. Deze verfraaiers van de pastoor Zegersstraat bleken bij het aanleggen van een glasvezelnetwerk niet bepaald met alle egards te worden behandeld. Reden voor Milieudefensie Nijmegen om aan de bel te trekken. Ondanks richtlijnen die voorzichtigheid ten aanzien van boomwortels voorschrijven, werden de wortels van de betreffende robinia’s wel degelijk en nodeloos beschadigd. Even daarvoor moesten hun levensaders het al ontgelden omdat ze wel erg hinderlijk de plaatselijke stoeptegels omhoog drukten. Voor enige regulering van wortelgroei zijn ook best argumenten aan te voeren. Net als mensen kunnen bomen een hoop hebben, maar op een gegeven moment is het ‘kappen nou’. Maar ja, het is ook een groot dilemma: moeten we kiezen voor groen in de straat of een snellere telefoon-, tv- en internetverbinding via één handige kabel? Gelukkig bleek de gemeente wel ontvankelijk voor de zorgen van Milieudefensie en, hoewel nog niet formeel, heeft zij toegezegd intern na te gaan of de glasvezelvergunning scherp genoeg is en of de controle op de werkzaamheden beter kan. Benieuwd of pastoor Zegers hier vanuit het hiernamaals zijn zegen over uit kan spreken.

Wie is toch de auteur van al die ZZ Top-graffiti die over de hele stad verspreid op muren en elektriciteitskasten te vinden is? Niet mee kappen, hoor! Dit is een welkome afwisseling tussen de standaard gangsta-rapboodschappen. De Nijmeegse Stadskrant wil graag met je in contact komen. Eventueel hebben wij ook nog wel wat muzikale suggesties. Rock on!

Joanus

 

Webmaster: Joris Teepe