[ vooraf ]
---
de Montage
---
[ recensies ]
---
Kalkar: kein Wasser Wunderland
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
CDA stoort zich aan fiets in Nijmeegse voortuinen
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Idealist in hart en dieren
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: mei 2008

---

Nijmeegse Zaken

Zoals het een linksgeoriënteerde stad betaamt, valt van alles aan kraken ten deel. Zo hebben onderzoekers van de groep Digital Security aan de Radboud Universiteit de ov-chipkaart vakkundig naar het rijk der mislukkingen geholpen. Of in elk geval het politiek draagvlak tot verder beneden peil weten te brengen. Daar gaat de marketingslogan van de in de joint venture Trans Link Systems verenigde openbaarvervoersbedrijven: makkelijk, snel en veilig. Die slaat vooral op de mogelijkheid tot het kraken van het pasje.

Kraken was onlangs zelfs landelijk weer hot, in het kader van de Internationale Dagen van de Autonome Vrijplaatsen. Nadat menig Nijmegenaar al enige jaren het gestage verval van het, inmiddels, voormalige TPG-gebouw naast het station mocht aanschouwen, vond een groep krakers het tijd dit pand nog enige allure te geven tot de definitieve sloop. De bezetters zijn van mening dat dit gebouw, tot het na 2009 met de grond wordt gelijkgemaakt, een waardig afscheid verdient. Met een weggeefwinkel, expositieruimte en mogelijk een eetcafé. Een verdwaalde kunstenaar die er een werkruimte schijnt te hebben via atelierverhuur SLAK en de incidentele vernielzuchtige oefeningen van de brandweer vormen volgens de krakers geen eervol adieu. De burgemeester meent dat de kraakactie echter niet legitiem is, omdat het pand pas in augustus 2007 aan de gemeente is verkocht. De fractievoorzitter van GroenLinks plaatste reeds vraagtekens bij al te overhaaste ontruiming. Datzelfde deed zijn collega van de SP van wie overigens in de berichtgeving tot nu toe niet is gemeld dat hij níet pertinent vóór ontruiming is. Kortom, het lijkt een onnodig hard te kraken noot te worden.

Onlangs is er een prijsvraag gehouden voor de Nijmeegse burgers: wat vinden zij zoal de lelijkste plekken in de stad? Plekken waar geen kraak of smaak aan zit. Daarbij ging het niet specifiek om gebouwen, maar om straten, straatbeelden en pleinen. Die zijn vaak te herkennen aan een bijpassend lelijk monument of kunstwerk. Kijk maar naar het plein bij Kelfkensbos. Het is dat het nog enige functie heeft voor de markt en eens per jaar de Vierdaagsefeesten. Een ander ‘mooi’ plekje is het Daniëlsplein. Daar ‘verfraait’ een stel stierenhoorns de desolate leegte. En verder biedt het Joris Ivensplein nu ook niet echt een gepast eerbetoon aan de vermaarde cineast. Zo is Nijmegen niet alleen mooi, de stad heeft ook zijn minder fraaie kanten. Je hoeft maar vanuit het centrum naar het station te fietsen of lopen om een schoolvoorbeeld van afzichtelijkheid op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwkunde te aanschouwen. Het gebied tussen Kolpinghuis en station is bebouwd met monstrueuze panden. Gelukkig kun je snel je blik afwenden en de tunnel in duiken. In het kader van het inhalen van de achterstand in het aanbod van hotels is dit gebied wel uitstekend geschikt. Dicht bij station én centrum. Dan creëer je tenminste eens een gastvrije entree voor bezoekers.

Het bestuurlijk beleid wordt ook nogal eens gekraakt. Bijvoorbeeld in het geval van de burgemeester en diens opstelling jegens straatprostitutie. De verschafsters van de oudste diensten ter wereld moeten tegenwoordig in het bezit zijn van een heuse Ausweis. Voor hun veiligheid. Dat er een stuk of vijftig actief zijn zonder zo’n pasje, met alle mishandelings- en verkrachtingsgevolgen van dien, lijkt even aan onze burgervader voorbij te gaan. De Graaf herkent het probleem van de straatprostituees niet. Misschien zijn ze als onderdeel van een ludiek straatonderzoek, zoals in Den Haag, in een boerka gekleed om te kijken hoe de omgeving erop reageert. De kwestie geeft in elk geval eens te meer aan dat wanneer je als gemeente de aanwezigheid van (straat)prostitutie accepteert, je de ‘beroepsgroep’ daarbinnen dan ook serieus moet nemen. Geef alle belangstellende dames een pasje en laat de vrijemarktwerking de evenzo vrije loop. Als ze allemaal aan het werk komen, dan is er blijkbaar voldoende mannelijke vraag naar.

De gemeente probeert zich vast in te dekken tegen eventuele afkrakende reacties van burgers, met name uit Nijmegen-West, door hen middels een enquête te vragen wat voor soort stadsbrug ze willen. Wij hebben nog wel een suggestie: eentje die de lokale milieuvervuiling niet verergert. Als je de huidige vervuiling door gemotoriseerd verkeer verdeelt over twee stadsbruggen, dan heb je inderdaad niet méér vervuiling. In principe. Het is echter het westelijke stadsdeel dat op aanzienlijk meer luchtverontreiniging kan rekenen. Extra Waalsprinters inzetten lijkt ook geen optie. Hoewel de tevredenheid over dit ov-initiatief haast orgastisch is, verandert die de grootte van de files op de ‘eerste’ stadsbrug niet. Sterker nog, de wachttijd is zelfs gestegen. Nu maar hopen dat die tweede stadsbrug niet zo’n krakend lawaaibomenhouten bruggetje wordt als de Erasmusbrug in Rotterdam.

Eind 2009 gaat de nieuwbouw van de nepdonjon in het Valkhofpark van start. Na oplevering moet actieve ingebruikname ergens uit worden bekostigd, bijvoorbeeld private exploitatie. Aangezien het bouwsel nu al namaak is, zoals inmiddels bekend weet niemand exact hoe het er ooit heeft uitgezien, is er geen sprake van een monumentale status. Dat betekent dat een uitbater ermee kan doen en laten wat hij wil. Dit kan een probleem opleveren als het gaat om de grootte van de ramen, waarover de meningen eveneens uiteenlopen. Mochten er mensen komen te werken, dan is het afwachten of het torentje arbotechnisch verantwoord is, met oog op lichtinval op de werkplek. Destijds bij de bouw van het huidige politiebureau bleek dat ook een probleem: de ramen waren te klein, waardoor het ontwerp moest worden aangepast. Rest nog de vraag: wanneer de exploitatie van de donjon nu eens een voorspelbaar fiasco blijkt te zijn, en hij staat een jaar leeg, mogen krakers dit stuk geschiedvervalsing dan bezetten?

A.D.

 

Webmaster: Joris Teepe