[ vooraf ]
---
Nijmegen graaft, bouwt en kijkt vooruit
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Groen Links wil voetpad langs busbaan van station naar Graafseweg legaliseren
---
[ Recensies ]
---
[ hoor ]
Van wild headbangen tot intens mijmeren

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
Airport Nijmegen

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---


--== column ==--

Dik Hout

Airport Nijmegen. Wie herinnert zich dit luchtkasteel nog van ruim zeven jaar geleden waarvoor De Gelderlander onder leiding van Rob Jaspers een sterk staaltje campagnejournalistiek voerde? Het kwakkelende Airport Niederrhein, dat nu Airport Weeze heet, klopte toen aan bij onze gemeente voor investeringen, na eerder bot te hebben gevangen in Venlo.

Het linkse college van Nijmegen waarin GroenLinks op dat moment domineerde, moest niets hebben van deze zogenaamde „gouden kans”, zoals het door De Gelderlander valselijk werd voorgespiegeld. En achteraf terecht. De gemeente Kleef, die voor miljoenen het schip in dreigt te geraken, kan daarover inmiddels meepraten. In vergelijking met de andere Duitse vliegvelden presteert Weeze ronduit slecht.

Ondertussen weet De Gelderlander maar van geen ophouden met het promoten van het vliegveld. Op de pagina’s met tips voor zomerse evenementen in de regio (!) was er deze zomer ruim baan voor snoepreisjes van verslaggevers die afreisden „vanaf Weeze naar nog niet zo bekende bestemmingen”. Zo passeerden op wervend reisfolderniveau onder meer Porto, Bilbao, Triëst en Marseille de revue. Stuk voor stuk toevallig allemaal bestemmingen van prijsstunter Ryanair, waarvan Airport Weeze bijna geheel afhankelijk is.

Dit soort artikelen illustreert precies dat Airport Weeze voor de regio eerder een last is en geen aanwinst. Want het vliegveld is in de eerste plaats een vertrekpunt van toeristen, zoals in april 2005 al in deze krant werd betoogd. De passagiers komen net als de verslaggevers van de lokale dagbladmonopolist doorgaans met de auto, dankzij de goedkope parkeerfaciliteiten. En leggen daarmee beslag op de beperkte verkeerscapaciteit van de snelwegen om Nijmegen, terwijl de belastingbetaler miljoenen euro’s moet ophoesten om Nijmegen bereikbaar te houden. Wat dat betreft mag Nijmegen blij zijn dat het vliegveld de bij de opening uitgesproken ambitie om het Schiphol van het oosten te worden vooralsnog niet waarmaakt. Want al dat extra verkeer veroorzaakt naast verkeershinder ook nog eens milieuschade door luchtvervuiling.

Uitkomst van de hele discussie omtrent het vliegveld was indertijd dat Nijmegen zich internationaal meer moest promoten voor een korte stedentrip. Daar is nu, zeven jaar later, niets van terechtgekomen. Het is bepaald niet zo dat verslaggevers uit Porto, Bilbao, Triëst of Marseille via Weeze komen aanvliegen voor het schrijven van wervende artikelen over de oudste stad van Nederland om zo hun lezerspubliek warm te maken eens onze stad aan te doen als „nog niet zo bekende bestemming”.

Dát is iets wat Nijmegen zich mag aanrekenen als gemiste kans.

Planken

 

Zie ook eerdere columns Dik hout:
NSk september 2012 (Airport Nijmegen)
NSk februari/maart 2012 (Opvolging)
NSk mei/juni 2011 (Kapotbouwen)
NSk februari 2011 (TIP in Goffertpark)
NSk november 2010 (schrappen subsidiebanen)
NSk mei 2010 (verraad GroenLinks)
NSk februari/maart 2010 (privacy)
NSk december 2009/januari 2010 (val college)
NSk juli 2009 (politiek examen)
NSk mei 2009 (tippelzone)
NSk maart 2009 (PvdA)
NSk december 2008 (sociale dienst)

 

Webmaster: Joris Teepe