[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
Steeds meer supermarkten op zondag open
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---


--==Column==--

Dik Hout

Was Nijmegen in 2002 nog landelijk een lichtend voorbeeld van linkse samenwerking tussen PvdA, SP en GroenLinks, onderhand begint steeds duidelijker te worden dat de Nijmeegse PvdA bepaald geen loyale bruggenbouwer is voor de bundeling van linkse krachten.

Misschien was het intieme onderonsje in de fietsenkelder van het stadhuis onder toezicht van een bewakingscamera al een teken aan de wand voor de vertrouwelijke banden die PvdA met VVD onderhoudt. Het zal niemand verbazen als de PvdA achter de rug om van coalitiegenoten GroenLinks en SP informeel de VVD polst naar de bereidheid voor een college samen met het CDA. De PvdA kan dan GroenLinks en SP buitenspel zetten, mochten deze partijen eens wat weerspannig worden en niet willen inschikken. De Gelderlander loopt bij elke frictie binnen de coalitie al handenwrijvend vooruit op een breuk tussen de drie linkse partijen.

Waar GroenLinks en SP zich in het college altijd ruimhartig en soms zelfs bescheiden opstelden, ontpopte de PvdA zich de afgelopen jaren steeds meer als de bepalende dominante partij. Met beginnend regenteske trekken, net zoals het nu wegkwijnende CDA vroeger had. Waarbij de altijd gezagsgetrouwe Gelderlander in zijn krantenkolommen voortdurend ruim baan geeft aan de kopstukken van de PvdA, een eer die ooit het CDA ten deel viel.

Het stempel dat de PvdA-wethouders op Nijmegen drukken, verschilt onderhand niet wezenlijk met dat van hun CDA-voorgangers. Dan is het dus niet verwonderlijk dat de PvdA net zo gemakkelijk een college vormt met CDA en VVD zodra er wrijvingen zijn met GroenLinks en SP, die wíl een linkse politiek voorstaan.

Dit linkse stadsbestuur kwam in 2002 tot stand, dwars tegen de landelijke tendens van verrechtsing in. Dankzij GroenLinks, die toen in Nijmegen de grootste partij werd. In de verkiezingscampagne had GroenLinks zich klip-en-klaar uitgesproken voor een links college indien daar een meerderheid voor kwam. Dus mét de SP. De PvdA heeft altijd aversie gehad tegen de SP, meer nog dan tegen het conservatieve CDA. In 1998, toen er al een linkse meerderheid was in Nijmegen, hield de PvdA bewust de SP buiten het college. Dat verzet van de PvdA wist GroenLinks uiteindelijk in 2002 te breken.

De PvdA beseft nog altijd niet dat ze voor linkse politiek is aangewezen op GroenLinks en SP. Wie op Nijmeegs niveau serieus linkse politiek voorstaat, rest volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen daarom niets anders dan GroenLinks of SP te stemmen om de PvdA op het linker spoor te houden

Planken

 

Webmaster: Joris Teepe