[ vooraf ]
---
Stalkende politie

Exclusief
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
CWZ verscherpt rookbeleid door rookruimte te verplaatsen naar overkant straat
---
[ Recensies ]
---
[ zie ]
Het muZIEum opent gesloten ogen


[ lees ]
Zinloos gestraf


[ hoor ]
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout
politieke soap

---
|Column|
Nijmeegse Zaken

---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Herrie rond Staddijk
Editie: juli 2004

---
Artikel:
De-Affaire is dood,
leve het Valkhof Festival! Editie: juli 2013

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Braams blik
Editie: juli 2013

---

dik hout
 
Hoe leuk kan de plaatselijke politiek toch zijn. Onderhand biedt Nijmegen daarvoor genoeg inspiratie voor een heuse soapserie. Net als in een soap zijn er in de Nijmeegse gemeenteraad voortdurend verwikkelingen in het beëindigen van verbintenissen en het al dan niet aangaan van nieuwe banden. Vorig jaar spande de kroon. Vijf raadsleden braken met hun partij en gingen verder als politieke zzp’er: zelfstandige zonder partij. Dat komt neer op zo’n een op de acht raadsleden, een auto rijdt zuiniger.

Allereerst was daar de vicefractievoorzitter van GroenLinks Simone Witsenhuijsen. Eind september vorig jaar splitste zij zich af en ging door als eenmansfractie om voor haar idealen op te komen waartoe ze zich niet meer vrij voelde.

De grote klapper volgde enkele weken later. Half oktober 2012 maakten vier raadsleden bekend uit hun partij te stappen en gezamenlijk op te trekken onder de naam ‘De Nijmeegse Fractie’, welke daarmee meteen evenveel zetels inneemt als de VVD.

Deze ‘bende van vier’ bestaat uit Albaer Hillen en Leon Busschops, beiden afkomstig uit het CDA, John Brom die de seniorenpartij VSP verliet, en Ben van Hees, een voormalige D66’er, die deze keer zijn eigen Stadspartij Nijmegen Nu! ontredderd achterliet. Zij vonden elkaar in de teleurstelling over de slappe oppositie van hun partijen die de afgelopen jaren nog geen deuk in een pakje boter konden slaan.

Het zieltogende CDA, dat door de Nijmeegse kiezers de vorige raadsverkiezingen al was teruggebracht tot een lokale minipartij van drie zetels, viel hiermee terug naar één schamele zetel. Waardoor zich het komische gegeven voordoet dat een splinterpartij, wat het Nijmeegse CDA nu is, wel eventjes de burgemeesterspost bezet met partijgenoot Hubert Bruls.

De resterende raadszetel van het CDA wordt overigens bekleed door overloper Chantal Teunissen. Zij had op haar beurt in oktober 2005 juist Stadspartij Leefbaar Nijmegen ingeruild voor het CDA in de verwachting zo betere politieke carrièrekansen te hebben. Haar bijnaam ‘Chantalleke Niemendalleke’ deed ze eer aan, want onder haar leiding kalfde het CDA in Nijmegen alleen maar af en op 23 april van dit jaar gaf ze te kennen niet meer beschikbaar te zijn bij de volgende verkiezingen.

Ook GroenLinks-wethouder Jan van der Meer, die in 2001 Stadspartij Leefbaar Nijmegen verruilde voor GroenLinks, stopt volgend jaar, evenals zijn kundige PvdA-collega Hannie Kunst die het orale PvdA-VVD onderonsje in de fietsenkelder van 2007 snel deed vergeten. Dat biedt voor het volgende seizoen ‘Dallas aan de Waal’ perspectieven met de nieuwe gezichten na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart volgend jaar.

Planken

 

Zie ook eerdere columns Dik Hout:
NSk juli 2013 (politieke soap)
NSk september 2012 (Airport Nijmegen)
NSk februari/maart 2012 (Opvolging)
NSk mei/juni 2011 (Kapotbouwen)
NSk februari 2011 (TIP in Goffertpark)
NSk november 2010 (schrappen subsidiebanen)
NSk mei 2010 (verraad GroenLinks)
NSk februari/maart 2010 (privacy)
NSk december 2009/januari 2010 (val college)
NSk juli 2009 (politiek examen)
NSk mei 2009 (tippelzone)
NSk maart 2009 (PvdA)
NSk december 2008 (sociale dienst)

 

Webmaster: Joris Teepe