[ vooraf ]
---
Van A naar Beroerd
---
Wakker worden
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
shoppen bij de partijwinkel
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---


--== column ==--

Dik Hout

Op 3 maart stemmen we weer met het potlood. De stemcomputer heeft afgedaan sinds een groep kritische burgers vier jaar geleden succesvol aanzwengelde dat hierdoor verkiezingen oncontroleerbaar zijn. Wereldwijd is elektronisch stemmen nu op zijn retour.

Niet op zijn retour echter is de uitdijende aantasting van de privacy voor burgers die niets hebben te verbergen. Het waarborgen van het stemgeheim lijkt daarbij slechts symboolpolitiek. De gewone burger weet bij benadering niet hoeveel gegevens die veel persoonlijker zijn schaamteloos worden vergaard.

Onkunde, desinteresse, en/of (te) goed van vertrouwen, iedereen laat het maar gebeuren. Binnenkort hangen er overal sprekende camera’s om mensen aan te spreken op hun gedrag. Het CDA in Gouda heeft dit al voorgesteld om zo de openbare veiligheid te verhogen en vandalisme tegen te gaan.

De voormalige burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst kan er ook wat van als minister van binnenlandse zaken. Trots zegt zij zich te rekenen tot ‘de stroming van veiligheid boven privacy’. De burger moet de overheid maar vertrouwen en wie niets heeft te verbergen, hoeft ook niets te vrezen. Op 5 februari kreeg zij daarom de Big Brother Award 2009 uitgereikt in de categorie personen. Met haar ongevoeligheid voor kritiek „bouwt zij mee aan de instrumenten van een politiestaat”, aldus de jury.

Hoewel openbaar geweld bizar veel media-aandacht krijgt, wordt steeds duidelijker dat de meeste menselijke drama’s zich binnenshuis afspelen.

Enkele feiten: 85 procent van de kinderen die een onnatuurlijke dood sterven, wordt omgebracht door de ouders.

Het aantal gevallen van ouderenmishandeling verdubbelde bijna tussen 2007 en 2008. De daders zijn vaak mensen die dicht bij de 65-plussers staan, bijvoorbeeld kinderen, hulpverleners of partners.

In 2006 registreerde de politie landelijk 63.841 incidenten met huiselijk geweld. Huiselijk geweld is in Nederland de voornaamste oorzaak van moord en doodslag en maakt meer slachtoffers dan geweld in het openbaar.

Tel daar de gevallen van ongewenste intimiteiten en kindermisbruik bij op, en alles is gerechtvaardigd om in woningen verplicht camera’s aan te brengen. Voor ieders veiligheid. Want u heeft toch immers niets te verbergen?

En ja, ‘privacy’ is gewaarborgd: net als bij de naaktscan beoordeelt automatische software de beelden. Die worden slechts een jaar bewaard, net zoals uw telefoongegevens, internetgedrag, bankgegevens, reizen met de OV-chipcard, rekeningrijden. En net zo goed afgeschermd als het elektronisch patiëntendossier, belastinggegevens, kredietregistratie, uitkeringen en alle andere zaken die aan uw burgerservicenummer zijn gekoppeld. Dat kan onderhand beter worden omgedoopt tot burgerspionagenummer.

Maar stemmen doen we met het potlood. Het stemgeheim mag dan veilig zijn, uw privacy is dat niet.

Planken

 

Zie ook eerdere columns Dik Hout:
NSk februari/maart 2010 (privacy)
NSk december 2009/januari 2010 (val college)
NSk juli 2009 (politiek examen)
NSk mei 2009 (tippelzone)
NSk maart 2009 (PvdA)
NSk december 2008 (sociale dienst)

 

Webmaster: Joris Teepe