[ vooraf ]
---
Nijmegen-Leiden: zoek de verschillen
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
College wil meer groen voor een groenere en meer gezonde stad
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Niets te koop, alles te geef Editie: juli 2013

---
Artikel:
Verslag Eurovisie Songfestival Oslo

 <Editie: mei 2010
---
Artikel:
Behoefte aan het oorspronkelijke
verdwijnt nooit
Editie: juli 2013

---
Artikel:
„Verstild en een beetje theatraal, daar houd ik van”
Editie: 2008

---


Nijmegen-Leiden: zoek de verschillen

door Max van Wel

Waar is de tijd gebleven dat de SP lantaarnpalen van complete straten beplakte met langwerpige partijposters? Waar is de tijd gebleven dat achter de voorruit van woningen overal politieke affiches hingen? Wie nu door de stad of zijn wijk loopt, ziet nergens dat er 7 maart verkiezingen zijn. De lantaarnpalen van doorgaande wegen zijn tegenwoordig voorzien van commerciële reclameborden en een poster van een politieke partij achter de voorruit is een zeldzaamheid, zelfs bij studentenflats. Alleen mensen die politiek actief zijn willen nog weleens een poster ophangen, maar de kiezers houden zich massaal gedeisd.

De voornaamste plek waar nu nog strijd met partijposters wordt gevoerd, zijn de zogeheten verkiezingsborden. Deze primitieve, houten gedrochten zijn ooit ingesteld om het wildplakken te beteugelen en het recht op vrije meningsuiting in goede banen te leiden. De politieke partijen mogen op deze vrijplaats publiekelijk de strijd uitvechten om met hun posters de aandacht van de kiezer te trekken. Echte regels zijn er niet, zodat hier geldt ‘wie het laatst plakt, hangt het best’. Een fraai voorbeeld dat Nederland socialer moet, leverde de VVD weer door op de Heyendaalseweg haar posters met de verkiezingsleus 'Ruimte voor eigen initiatief!' in viervoud over die van het CDA, Gelderland Lokaal en de Dierenpartij te plakken.

Door deze plakoorlog is het een rommeltje op die foeilelijke stellages. Alles hangt door en over elkaar heen alsof het een studentikoos prikbord is. Een zichzelf respecterend commercieel bedrijf zou er niet eens tussen wíllen hangen uit vrees voor imagoschade. Ook al krijgt het geld toe.

Heel anders is dat in Leiden, waar onze kersverse burgemeester Thom de Graaf de weekenden bij zijn gezin doorbrengt. Alle verkiezingsposters hangen daar keurig op een rijtje en de borden zijn voorzien van een neutraal kleurtje in plaats van kaal hout. Ruzie is uitgesloten, want de partijen mogen niet zelf tekeergaan bij het aanbrengen van hun posters. Deze moeten ze aanleveren bij de gemeente, die alles op volgorde van partijgrootte netjes aanbrengt op de borden. Dat geeft een heel ander aanzicht. Niet dat wij daar voor willen pleiten, want het anarchistische zooitje in Nijmegen is toch ook weer een mooie spiegel van onze stadsziel. Maar we moeten in Nijmegen niet vreemd opkijken als bij de volgende verkiezingen De Graaf ineens het idee oppert dit hier net zo te regelen als in Leiden.

In vergelijking met Leiden telt Nijmegen verhoudingsgewijs wel minder verkiezingsborden. In Leiden staat volgens opgave van de persvoorlichting op 30 plekken dit soort borden. Hoewel de Nijmeegse persvoorlichter opgaf dat hier op 32 plekken borden staan, kon hij slechts een lijst overleggen met 28 plekken. Daarbij komt nog dat Leiden op die 30 plekken telkens 2 borden plaatst, zodat voor iedereen ruimte is, terwijl in Nijmegen op een aantal plekken slechts een half zo groot bord staat, bijvoorbeeld bij de Groesbeekseweg, St. Annastraat, Berg en Dalseweg/Hengstdalseweg en bij de Slotemaker de Bruïneweg/Rentmeesterlaan.

Hoe zuinig Nijmegen is met verkiezingsborden, blijkt wel als wordt gekeken naar het grondoppervlak van de gemeenten. Nijmegen is met 57,72 vierkante kilometer ruim twee keer groter dan Leiden dat 23,16 vierkante kilometer telt. Anders gezegd: Nijmegen telt per vierkante kilometer half zoveel borden als Leiden. In dit opzicht mag De Graaf van ons wél het voorbeeld van Leiden volgen: meer en grotere borden!

Zoek de tien verschillen. Foto links Nijmegen, foto rechts Leiden.
foto's: Max van Wel

 

Webmaster: Joris Teepe