vooraf
---
Rechtomteweten.nl
[Reactie][1]

---
Rechtomteweten.nl
[Reactie][2]

---
De Montage
---
recensies
---
De taal der liefde
---
X-DJcafé:
pretentieus loungen aan de Waal

---
verder
---
Intrigant
---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Mark Schilders
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---

De Montage


Nog niet zo lang geleden, toen Nederland een beschaafder asielbeleid voerde en de regering zich niet liet leiden door populistische ideeën, schonk een Nijmeegse dichter een regel voor de eerste steen aan het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel. De dichter ging ervan uit dat het gebouw in Ter Apel asielzoekers een humanitaire opvang zou bieden. De regel luidde “Ik ken hem niet, maar hij bestaat” en de dichter heet Cees van der Pluijm. Dat was in het jaar 2000. In 2003 verscheen echter Rita Verdonk ten tonele als minister. Onder haar beleid verandert het aanmeldcentrum nu in een uitzetcentrum. Asielzoekers worden er samengebracht om uit het land te verdwijnen.

Van der Pluijm is het niet eens met deze gang van zaken en wil er al helemaal niet mee geassocieerd worden. Op 28 juni schreef hij een brief aan minister Verdonk waarin hij vraagt deze regel, omdat die nu geheel uit zijn context is gerukt, te laten verwijderen. Van der Pluijm is zelfs bereid de regel zelf weg te halen.

Een andere oplossing die hij suggereert, is de regel te veranderen in “Ik ken hem niet, maar hij vertrekt”. Voor de vormgeving daarvan dragen wij bijgaande montage aan. Al is dat vanwege de historische implicaties het laatste dat Van der Pluijm voor ogen staat.

Tekst en montage: Argé Nieuwenhuijzen

Het volledige gedicht is te lezen op: http://www.vanderpluijm.demon.nl/actueel/terapel2004.html

 

Webmaster: Joris Teepe