vooraf
---
De Nijmeegse Stadskrant zoekt redacteuren en medewerkers
2 reacties
---
Geachte redactie,
Reactie[3]
Rechtomteweten.nl

1 reacties
---
De Montage: E=mc2
---
recensies
---
Bekend Nederland beuzelt
1 reacties
---
De Billabong:
drink dinner and dance

4 reacties
---
verder
---
Column
[Intrigant]

---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Warm
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Goudeerlijke NEC-fan steelt radioshow
Editie: december 2005

---
Artikel:
Behoefte aan het oorspronkelijke
verdwijnt nooit
Editie: juli 2013

---
Geachte redactie


In de vorige Stadskrant stond een ingezonden brief van Johan Vollenbroek met kritiek op de site rechtomteweten.nl. Graag willen wij hierop reageren.

Om te beginnen moeten we de heer Vollenbroek gelijk geven. De bij de overheid beschikbare gegevens over de uitstoot van bedrijven (bijvoorbeeld de Nijmeegsche IJzergieterij) is niet altijd volledig en in de berekeningen hebben we zeker een aantal aannamen moeten maken. Er zit dus een aantal onzekerheden in. Daar zijn we altijd heel open over geweest (zie op de site het kopje 'betrouwbaarheid' dat hierop uitgebreid ingaat).

We hebben dat wetende geprobeerd toch een zo goed mogelijk beeld te schetsen en hebben daarvoor een uiterst zorgvuldige procedure doorlopen: de cijfers zijn eerst uit de overheidsdossiers verzameld, daarna nog eens extra met de betreffende ambtenaren besproken en ten slotte ook nog eens aan het betreffende bedrijf voorgelegd.

Met die cijfers is de universiteit gaan rekenen. Dat leverde met alle mitsen en maren een heel aardig beeld op van de bijdrage van de lokale industrie aan de vervuiling met kankerverwekkende stoffen en de daaruit voortvloeiende gezondheidsrisico's. Die bleken lager te zijn dan velen verwacht hadden, zelfs als de door Vollenbroek genoemde onzekerheidsfactor van duizend wordt gehanteerd. En het lokale verkeer blijkt een veel grotere bijdrage te leveren dan de lokale industrie. Die conclusies zouden ook na de door Vollenbroek gewenste aanpassingen overeind blijven staan.

Wat overigens niet wil zeggen dat wij tegen een nieuwe en actuelere versie van rechtomteweten.nl zijn, integendeel. Maar we vinden het niet de taak van de milieubeweging om de burger structureel te informeren over milieu- en gezondheidsrisico's en dus niet onze taak om de site nu weer aan te passen aan de meest actuele cijfers. Dat is de taak van de overheid, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelder-land in dit geval. Wij hebben de site rechtomteweten.nl met alles erop en eraan al ter adoptie aan gedeputeerde en wethouder aangeboden, maar zij pakken hun verantwoordelijkheid in deze nog niet op.

Ook willen we graag een bijeenkomst 'recht om beter te weten' houden waar iedereen mee kan denken hoe het nog beter kan. In een gesprek dat we met de heer Vollenbroek hadden, hebben we hem daar vast voor uitgenodigd. Laten we ondertussen niet vergeten dat dit bijvoorbeeld de eerste keer is dat alle belangrijke bedrijven in een gebied op één site staan en de uitstoot van alle schoorstenen bij elkaar is opgeteld en vertaald naar de gevolgen voor mensen daar waar ze wonen. Rechtomteweten.nl is en blijft een grote stap vooruit.

Eric van Kaathoven
Johan Wolsink
(initiatiefnemers rechtomteweten.nl)

 

Webmaster: Joris Teepe