vooraf
---
Splinter verdeelt Plein 1944
---
Een brug te veel
---
Terreinwagens verbod
---
De Montage
---
recensies
---
Batavi,Batavieren en Bataven
---
De Compagnie: heet, maar gezellig
---
Onbederf'lijk Versus voetbal
---
verder
---
Column
[Intrigant]

---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Chipknip
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Bambix lust er wel pap van
Editie: 2008

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---

Een brug te veel

Waar de politiek nog niet uit was, meende Wegener Falkplan al te weten dat de A73 wordt doorgetrokken.

Op zowel de tab-map (4e druk, looptijd tot 2006) als de eerder verschenen autokaart van Nederland (79e druk) staat de verlenging van de A73 alvast met stippeltjes aangegeven als weg in aanleg of project – zoals de legenda verklaart. Dan kan het wegverkeer zich er alvast op verheugen dat daar een nieuwe weg met brug komt. De doortrekking van de A73 is echter nooit een weg in aanleg of project geweest. Zoiets kan pas als er een besluit over is genomen.

Lezen ze bij Falk de door hun eigen uitgeverij Wegener uitgegeven kranten zoals De Gelderlander soms niet? De afgelopen jaren was er immers nooit enig vooruitzicht op eenstemmigheid over de doortrekking van de A73. Tussen provincie, gemeentes, Kamer van Koophandel, milieubeweging en deskundigen bleven voortdurend on-overbrugbare verschillen bestaan. Van lieverlee is er afgelopen juli een akkoord gesloten met als inzet dat de A50 wordt verbreed en Nijmegen een tweede stadsbrug krijgt.

Niet uitgesloten is dat de kaartenmakers zich hebben laten influisteren door de Kamer van Koophandel, die hardnekkig voorstander is van het doortrekken van de A73. Wellicht onder het motto: zet maar op de kaart, dan komt het er vanzelf. Daar wil Falk geen commentaar op geven. Ook wil men niets zeggen over het beleid om wegen waarover nog geen besluit is gevallen alvast op de kaart te zetten. Want ook de A15 staat al met stippeltjes doorgetrokken naar Zevenaar, terwijl de kans dat zoiets doorgaat zo goed als uitgesloten is.

Wel wil men kwijt dat bij de eerstvolgende druk de doorgetrokken A73 wordt weggehaald van de kaart. Daarmee wordt de huidige dus een collector’s item.

door Max van Wel

 

Webmaster: Joris Teepe