[ vooraf ]
---
Domjon: het referendum
---
Domjon: de propaganda
---
[ recensies ]
---
|Hap|
De beste ballen van Nijmegen

---
|CD|
Bencer krijgt zonder Spud meer smoel

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en Bondig
---
[ cartoon ]
---
Klein klein kleutertje wat doe je in mijn hof...
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---


Domjon: de propaganda

door Max van Wel

Voor de nieuw te bouwen donjon draaide de propagandamachine van de Wegenerbladen weer volop. Voorop liep De Gelderlander met kolommen vol gekleurde journalistieke bijdragen die Nijmegenaren wild van enthousiasme moesten maken. Daarbij verbleekte de twijfelachtige promotiecampagne van vorig jaar over Airport Weeze (voorheen Niederrhein) dat Airport Nijmegen moest worden. Ook het advertentieblad De Brug en de reclamedrukwerken de Zondagkrant en De Blik deden een duit in het zakje. Geen toeval: allen zijn bij elkaar gehuisvest in hetzelfde pand en in handen van dezelfde uitgever Wegener. Als vazallen van de Valkhofvereniging liepen alle bladen mee met de waan van de dag, vol sentimenten over de stoere aanblik en het mooie uitzicht. Nergens een eigen journalistieke bijdrage over het unieke van het Valkhofpark en de historische bodem. Geen enkele journalist nam de moeite mee te lopen met de excursies die het Platform tot behoud van het Valkhof organiseerde. Zelfs de aankondigingen daarvan werden niet in De Gelderlander geplaatst.

Nergens een kritische kanttekening dat het dwaasheid is om een betonnen toren in het Valkhofpark te bouwen die van buiten zogenaamd lijkt op het origineel. Niemand weet immers hoe het origineel er eigenlijk uitzag of hoe hoog de donjon oorspronkelijk was. De schattingen over de hoogte lopen uiteen van 37 tot 50 meter, dus elke ‘op het origineel’ gelijkende toren is een slag in de lucht en bij voorbaat je reinste geschiedvervalsing. Zo’n nostalgisch fantasiebouwsel brengt niet meer historisch besef bij dan de tijdelijke steigerconstructie die net zo namaak is.

De hele gang van zaken rond het referendum over de nieuwe donjon toont aan dat het Nijmeegse cultuurhistorisch besef in dit opzicht minimaal is en danig dient te worden bijgeschoold, zeker bij de journalisten van De Gelderlander die vrolijk meehobbelden met de bouwlustige Valkhofvereniging. Illustratief is de column van voormalig chef stadsredactie Rob Jaspers een week na het referendum. Hij verweet hierin de verdedigers van het Valkhofpark een gebrek aan respect als zij zich bleven verzetten tegen de nieuwbouw van de donjon. Terwijl Jaspers in zijn betoog respectloos uitlatingen van kunstenaar Jac. Splinter verdraaide die hij – tegen alle journalistieke normen in – had geluistervinkt toen Splinter op de verkiezingsavond informeel sprak met Jeroen de Groot, ontwerper van de steigerconstructie. Voor Splinter was dit zo „beneden alle peil” dat hij zijn abonnement op De Gelderlander opzegde en iedereen oproept dat ook te doen.

In de hele berichtgeving werd en wordt volstrekt voorbijgegaan aan hoe bijzonder het park is. De staatssecretaris noemt in navolging van het advies van de Rijksdiensten het Valkhof een „topmonument in Nederland”. Hier ligt een schone taak voor de gemeente. Die moet om te beginnen het Valkhofpark opknappen zodat het er weer in volle glorie bij komt te liggen, zoals de Rijksdienst voor de Monumentenzorg ook adviseert. Gepaard met een goede voorlichting over de historische achtergrond en betekenis van het park. De landelijke Dag van het Park op 28 mei biedt daarvoor een eerste aanzet.

En misschien doet de Valkhofvereniging er beter aan zich eens toe te leggen op de promotie van het unieke Valkhofpark dat zijn weerga niet kent in Nederland, in plaats van telkens te steggelen over de herbouw van (delen van) de gesloopte burcht, te beginnen met een namaaktoren. Laten we trots zijn op wat we hebben! Nijmegen heeft met het park een nationaal juweeltje, waarvan de schitteringen nog steeds niet worden onderkend.

 

Webmaster: Joris Teepe