[ vooraf ]
---
Van de zotte
---
Kunststukje
---
Persverwildering
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
Val College
---
[ Fotovisie ]
---
Geïllustreerde column
---
[ Recensies ]
---
[ lees ]
Compacte canon van Nijmegen

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

Kunststukje

door Max van Wel

Hannie Kunst is een weinig gezegend mens dat twee tegengestelde meningen moet uitdragen. Als wethouder staat ze lijnrecht tegenover haar eigen PvdA-raadsfractie. Ze vond samen met de andere wethouders de voorgestelde lagere verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) onaanvaardbaar en bood haar ontslag aan. Bravo, denk je dan! Eindelijk eens iemand die de rug recht houdt bij onverantwoorde voorstellen, ook al komen die uit de koker van haar partijgenoten.

Hannie Kunst is echter tevens lijsttrekker voor de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart volgend jaar. Als lijsttrekker moet ze dan vierkant achter het voorstel staan dat ze als wethouder onaanvaardbaar vond. Zoiets valt niet te rijmen en maakt haar natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig, net als de hele PvdA-afdeling in de stad dat al is. Tenzij ze haar rug recht blijft houden en het vertikt lijsttrekker te blijven als haar partijgenoten niet tot het inzicht komen dat het ozb-voorstel eigenlijk een slecht idee is. Anders bedriegt ze zichzelf of de kiezer.

Hannie Kunst mag dan wel als wethouder en lijsttrekker twee petten op hebben, ze zitten op hetzelfde hoofd. Wie met de pet van wethouder op zegt spruitjes vies te vinden en met de pet van lijsttrekker op lekker, wordt in beide gevallen niet meer geloofd.

 

Webmaster: Joris Teepe