[ vooraf ]
---
Nieuw Gelders college
---
Persvrijheid
---
[ recensies ]
---
Sappig Nijmegen
---
Oosterse sferen in Nijmegen
---
Rechttoe rechtaan bluesrock
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Buurtbewoners gaan brainstormen over nieuw kunstwerk Dobbelmanterrein
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---

Nieuw Gelders college

door Marc Scheenen

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 7 maart kwamen de SP en de ChristenUnie als grote overwinnaars uit de bus in Gelderland. De twee grootste partijen, CDA en PvdA, verloren bijna een kwart van hun zetels, terwijl de VVD stabiel bleef. GroenLinks en D66 verloren ook, de Partij voor de Dieren maakt met één zetel haar debuut in de Gelderse Staten.

Na vier weken onderhandelen is een nieuw college van Gedeputeerde Staten (GS) geformeerd. Net als in de Tweede Kamer is ook in Gelderland een coalitie gevormd van CDA, PvdA en ChristenUnie. Dat de SP, toch de grootste winnaar van de verkiezingen, geen deel uitmaakt van het college was niet zo verrassend. Daarvoor waren de verhoudingen tussen de socialisten en de andere partijen de afgelopen jaren te veel verstoord. Een grotere verrassing was dat de VVD na ruim dertig jaar onafgebroken meebesturen werd bedankt voor bewezen diensten, tot woede van de liberalen. Volgens hen wordt er gewoon voortgeborduurd op het oude beleid en was het met de kleinere ChristenUnie simpelweg gemakkelijker om de gewenste verdeelsleutel van drie CDA-gedeputeerden, twee van de PvdA en één voor de ChristenUnie te hanteren. De coalitiepartijen stellen daarentegen dat er wel degelijk sprake is van een omslag in het beleid, doordat zij nu de nadruk leggen op investeren in een sociaal en duurzaam Gelderland. Dit lukt volgens CDA en PvdA beter met de ChristenUnie dan met de VVD.

De belangrijkste inkomstenbron voor de provincie is het dividend van Nuon, waarvan de provincie grootaandeelhouder is. De coalitie wil 5 procent van het Nuon-dividend, geraamd op 14 miljoen euro voor de komende 4 jaar, inzetten voor klimaatvriendelijk en energiezuinig beleid. Verder wil ze duidelijk verantwoordelijkheid nemen om zuinig om te gaan met de schaarse ruimte voor het tegengaan van de veelbesproken ‘verrommeling’ van het landschap. Een andere opsteker voor het milieu is dat de portefeuilles Milieu en Economische Zaken vanaf nu door twee verschillende gedeputeerden worden beheerd. In de vorige collegeperiode hadden VVD-gedeputeerden Henk Aalderink en zijn opvolger René van Diessen de verantwoordelijkheid over beide beleidsterreinen, een situatie die door milieuonderzoeker Johan Vollenbroek treffend werd omschreven als een vos die op de kippen past.

Grote projecten die de afgelopen jaren zijn opgestart, zet de nieuwe coalitie voort. Voor de regio Nijmegen betekent dit het doortrekken van de snelweg A15 van Bemmel naar de A12 en dat Koers West in Nijmegen alle steun van de provincie krijgt.

 

Webmaster: Joris Teepe