[ vooraf ]
---
Tegenstrijdige adviezen
---
Grootste Nijmegenaar
---
De Montage
---
[ recensies ]
---
|Poëzie|
Naïef monster

---
|Uitgaan|
Nijmeegs bier in De Hemel

---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Nieuw De maanlanding
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Merijn Hilte de eerste stadsdichter
Editie: mei 2005

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---

Tegenstrijdige adviezen

GroenLinksraadslid Jan van der Meer heeft het college vragen gesteld om een discussie te starten over bureaucratie bij de aanvraag van een evenementenvergunning. Volgens hem zitten er 20 mensen uit 15 afdelingen tegenstrijdige adviezen te geven, terwijl ze gezamenlijk met de aanvrager van de vergunning het evenement doorspreken. “Uit veiligheidsoverwegingen moet er bijvoorbeeld op Roze Zaterdag op meerdere podia tegelijk worden opgetreden terwijl dit volgens de afdeling milieu niet kan, omdat het maximum voor de locaties bereikt is”, aldus Van der Meer in zijn brief aan het college.
“Nijmegen heeft een gemeentelijke cultuur waarin het niet nemen van beslissingen meer gewaardeerd wordt dan het nemen van mogelijk riskante beslissingen”, stelde drs. Hans de Waard twee jaar geleden al in het rapport ‘Zürich aan de Waal’ over het klimaat in onze stad. “Nijmegen is een stad in identiteitsverwarring en wie niet weet wie hij is, kan niet weten wat hij wil.” Daar is Van der Meer het ongetwijfeld mee eens. Voorbeelden te over. De Hessenberg, de eindeloze ongeïnteresseerdheid om de Lange Hezelstraat bij de binnenstad te trekken, en het laatste niet-weten-wat-we-willen-project, Plein ’44.
Is dit een nieuw fenomeen? Nee, al in een raadsvergadering in 1886 werd door raadslid Graadt van Roggen opgemerkt dat zaken die goed zijn in de gemeente Nijmegen een lang tijdsverloop kennen. Dat was zo bij de aanleg van de spoorwegen, dat was zo bij de tramweg. En later bij de aanleg van de Waalbrug was het nog steeds van hetzelfde laken een pak.
Het huidige linkse college heeft daar niets aan veranderd in de drie jaar dat het nu bestuurt. Voor een evenement dat de burger vertier moet bieden, is soms pas een week van tevoren de vergunning binnen, laat Vasimbeheer-der Hans Glaudemans weten op de website van GroenLinks. Wie zijn activiteit binnen een week op orde wil hebben, moet een grandioos organisatietalent bezitten. De Koninginnenacht van De Wintertuin en de Roze Zaterdag konden, omdat de vergunningen niet op tijd kwamen, niet eens op de culturele broedplaats aan de Winselingseweg plaatsvinden.
“De enige manier om iets te bereiken, is te werk gaan als een marathonloper. Zorg voor conditie en een lange adem”, omschrijft een van de respondenten uit ‘Zürich aan de Waal’ over zijn ervaringen met de Nijmeegse ambtenarij. Gelukkig beschikt Van der Meer over een goede dosis vasthoudendheid. Hij heeft in ieder geval een van de aanbevelingen van het rapport van De Waard overgenomen. Open een website met een forum, waar mensen hun mening kwijt kunnen, en neem die mening serieus. Die mogelijkheid biedt hij nu op www.groenlinks.nl/nijmegen.

door Job van der Meer

Voor meer informatie zie:
www.groenlinks.nl/nijmegen

 

Webmaster: Joris Teepe