vooraf
---
Ondeugelijke pleinpeiling
---
Elf pilsjes per dag
---
Zondagkrant ontslaat eindredacteur
---
recensies
---
Groen Gouden Gids maakt Nijmegenaren wegwijs
---
Soundtrack van een zomers feestje
---
verder
---
Intrigant
---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Mark Schilders
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmeegse Zaken
Editie: februari 2012

---
Artikel:
Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging
Editie: 2009

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
„Verhuren alleen is niet voldoende, het gaat om mensen”
Editie: 2008

---

--== vooraf ==--

Ondeugdelijke Pleinpeiling

door Max van Wel

Bas, Josien en Kyak hebben hun plein gekozen. Dat beweerden de grote reclameposters op de billboards voor de meningspeiling over Plein 1944. En het is te controleren. Omdat iedereen op de stemkaart zijn of haar persoonsgegevens moest invullen, kan precies worden nagegaan wie er heeft gestemd en waarop. Al verzekert gemeentevoorlichter Arian Kuil dat die gegevens onder het privacyreglement vallen en niet toegankelijk zijn op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur. Wat niet wegneemt dat de stemkaarten open en bloot moesten worden verzonden, zodat de postbezorger en de gemeentelijke postkamer een blik op het stemgedrag konden werpen.

Elk onderzoek staat of valt met een goede vraagstelling. Bij de meningspeiling deugde die niet vanwege de keuzemogelijkheden. Naast de twee plannen was er alleen de mogelijkheid 'ik heb geen voorkeur'. Oftewel: 'Het kan me geen lor schelen, ik vind beide plannen goed'. Wat nu als je beide plannen volstrekt niet ziet zitten? Hoe moest je aangeven dat je liever de huidige leegte ziet - al dan niet opgeleukt met de groene grasmatten van Jac. Splinters Park '44 - en allebei de plannen het liefst ziet verschijnen als extra kaartje in de serie luchtkastelen van het Nijmeegse Stadskrant Kwartetspel? Die mogelijkheid ontbrak.

Dan nog de telling van de stemmen. Notarieel toezicht was er niet en burgers konden niet zelf controleren zoals normaal is bij democratische verkiezingen. Ambtenaren verrichtten de telling, en van Ter Horsts nieuwjaarstoespraak weten we dat er weleens aan vriendjespolitiek wordt gedaan. Volgens Kuil bestaat er alleen een controlemogelijkheid op vertrouwelijke basis via een gemeenteraadscommissie.

Hoewel ruwweg slechts een op de vijf stemgerechtigden zijn stem uitbracht, noemt de gemeente de meningspeiling toch een groot succes. Het is maar welke maatstaf je hanteert. Ter vergelijking: de opkomst bij de laatste Europese verkiezingen lag bijna de helft hoger, en dat wordt algemeen als dramatisch laag beschouwd. Daar komt nog bij dat voor het Europees parlement slechts op een bepaalde dag op een bepaalde plek kan worden gestemd. Voor de meningspeiling kon daarentegen wekenlang worden gestemd met een loopje naar een willekeurige brievenbus om de stemkaart te posten - gemakkelijker kan bijna niet.

De conclusie is dus eerder dat Nijmegen massaal NIET heeft gekozen voor deze plannen. Misschien vormen die 80 procent niet-stemmers als zwijgende meerderheid één grote schreeuw: blijf met je rotplannen van onze rotkuil af!

 

Webmaster: Joris Teepe