vooraf
---
Rechtomteweten.nl
[Reactie][1]

---
Rechtomteweten.nl
[Reactie][2]

---
De Montage
---
recensies
---
De taal der liefde
---
X-DJcafé:
pretentieus loungen aan de Waal

---
verder
---
Intrigant
---
Nijmeegse Zaken
---
cartoon
---
Mark Schilders
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Dziga helpt beginnende filmer op weg
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Torre en Roos
nog lang niet uitgespeeld

Editie: juli 2013
---
Artikel:
Stalkende politie

Editie: juli 2013
---

Rechtomteweten.nl


Hiermee wil ik reageren op het artikel over de website Rechtomteweten.nl. Deze website pretendeert te informeren hoe (on)gezond de leefomgeving is. Het begrip "(on)gezond" is hierbij verengd tot de kans op het krijgen van kanker. Uit een nadere analyse van de gebruikte werkwijze voor de Nijmeegse situatie blijkt dat de onnauwkeurigheid van de uitkomsten mogelijk in de orde van grootte van tien tot duizend zit. Hierdoor is er geen sprake van informatie, maar eerder van desinformatie. Enkele hoofdpunten van kritiek zijn:

1. Er is alleen naar uitstoot van de industrie gekeken. De vervuiling door het verkeer en de huishoudens is niet meegenomen. De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door op de site genoemde bedrijven als bijvoorbeeld SAPPI en Noviant is verwaarloosbaar vergeleken met die van het verkeer.

2. De gebruikte gegevens van de bedrijven zijn op zijn minst discutabel. Van de Nijmeegse IJzergieterij bijvoorbeeld is de vervuiling dramatisch onderschat omdat de belangrijkste bron, de open nok van het bedrijf die 300.000 m3/uur uitstoot, niet is meegenomen.

3. Dioxines en pcb's behoren tot de gevaarlijkste stoffen die we kennen. Deze stoffen zijn niet in de berekeningen meegenomen. Ook fijnstof is niet meegenomen. Overigens is de uitstoot van dioxine door de elektriciteitscentrale van Electrabel een factor tien lager dan staat vermeld. Daarentegen is de uitstoot van oplosmiddelen door NACCO een factor tien hoger dan de site vermeldt.

4. De stoffen nikkel en chroom zijn volgens informatie van de makers van de site niet bepalend voor het kankerrisico. Dat blijkt niet uit de site (zo transparant is de site nou ook weer niet) maar uit aanvullende informatie van de opstellers van de site. Dat benzo(a)pyreen van Smit Draad BV de belangrijkste kankerbepalende factor zou zijn, is ronduit onzin.

5. Er zijn verouderde luchtkwaliteitsnormen gehanteerd, waardoor de risico's groter zijn dan aangegeven. Geen wonder dus dat de door de opstellers uitgerekende risico's elke realiteitswaarde missen. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat de risico's op dit moment onacceptabel groot zijn. Wel is zeker dat ze substantieel groter zijn dan op de site is vermeld.

De bovenstaande lijst van kritiekpunten is niet uitputtend. Deze kritiek is zowel bij de universiteit als bij de Gelderse Milieufederatie neergelegd. De universiteit reageerde met een heel summiere reactie en liet weten dat het project wat hen betreft was afgerond en dat men verder maar met de Gelderse Milieufederatie contact moet opnemen. Deze verschuilt zich echter achter de universiteit voor wat betreft de methode en achter de overheid voor de cijfers over de uitstoot van bedrijven.
Conclusie: haal de site uit de lucht of pas hem substantieel aan. Met deze vorm van desinformatie is niemand gediend.

door Johan G. Vollenbroek

 

Webmaster: Joris Teepe