[ vooraf ]
---
Hoe klimaatvriendelijk is Nijmegen? - deel 1
---
Hoe klimaatvriendelijk is Nijmegen? - deel 2
---
[ recensies ]
---
Groovende riffs en een vleugje psychedelica
---
Experimentele progrock van Nirika
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ cartoon ]
---
Informeel napraten met burgers blijkt in praktijk besloten borrel politici
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---
Artikel:
„Ik kan het filmen niet laten"
Editie: december 2007

---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Goudeerlijke NEC-fan steelt radioshow
Editie: december 2005

---

Hoe klimaatvriendelijk is Nijmegen? - deel 1Hoe klimaatvriendelijk is Nijmegen, de progressieve studentenstad met een links stadsbestuur?

De raadsbrede werkgroep Klimaat presenteerde 28 november de kadernotitie Een goed klimaat voor verandering. De bespreking is in januari en daarna kan het college van burgemeester en wethouders er tegenaan. En dat is hard nodig ook.

De verwachtingen bij het aantreden van het eerste linkse college, met GroenLinks destijds als de grootste van drie partners, waren ten aanzien van milieu en energie hooggespannen. Maar we moeten nuchter constateren dat Nijmegen in vijfenhalf jaar linkse coalitie zich niet heeft kunnen of willen profileren als dé milieuvriendelijkste stad van Nederland. Zelfs niet met twee GroenLinks-wethouders op milieu.

GroenLinks zette gedurende de campagnetijd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 stevig in met als speerpunt het afblazen van het Multimodaal Transportcentrum (MTC), een mega-industrieterrein en overslagpunt aan de Betuwelijn bij Valburg, en met succes. Door het als voorwaarde te stellen om überhaupt over een eventueel linkse coalitie na te denken, waren de plannen snel van tafel.

De partij maakte zich eveneens sterk voor de komst van windmolens in de gemeente Nijmegen. Grote voorvechter was toen nota bene GroenLinks-raadslid Jan van der Meer, thans wethouder van milieu. De komst van windmolens werd in meerderheid toegejuicht door de gemeenteraad. Een locatie was ook al bepaald: vijf stuks langs de A15 bij de Grift.

Echter, Links I toonde in deze kwestie weinig daadkracht en doorzettingsvermogen. De toenmalige wethouder Ton Hirdes bleek niet in staat wethouder Ruimtelijke Ordening Paul Depla (PvdA) voldoende tegengas te geven. Depla had in deze kwestie te maken met een drietal grondeigenaren, en maakte zich drukker om een hoge grondprijs dan om de realisering van een windpark. Op zijn minst een gemiste kans, vooral omdat projectontwikkelaars popelden ermee aan de slag te gaan.

Aan het eind van de ambtsperiode van Links I waren de windmolens dus nog altijd niet gerealiseerd. Reden voor de GroenLinks-fractie om dit als speerpunt opnieuw op te nemen in het partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De verkiezingsuitslag van 2006 maakte, zij het in ietwat andere krachtsverhoudingen, een verlenging van Links I mogelijk. En GroenLinks mocht opnieuw een wethouder voor milieu leveren: Jan van der Meer volgde Ton Hirdes op. Saillant detail is dat Hirdes ondertussen directeur is bij de Nederlandse Windenergie-associatie (NWEA), een landelijke koepelorganisatie van de windenergiesector waar hij windenergie promoot.

In 2005 haalden de gemeenten Culemborg en Zutphen wat daadkracht betreft Nijmegen al in. Nu is gemeente Beuningen ook hard op weg de grote buur in te halen. Ruim anderhalf jaar na de verkiezingen maakt het linkse college nog altijd geen haast om de bot geworden speerpunt "windmolens" weer eens aan te scherpen. Daarmee mogen de "groene" bestuurders zich, met nog een kleine tweeënhalf jaar college te gaan, wel degelijk eens doortastend en voortvarend tonen. Want wat is een college met GroenLinks waard als het er in acht jaar tijd niet in slaagt ook maar één windmolen neer te zetten?

Arnout Drent

 

Webmaster: Joris Teepe