[ vooraf ]
---
Exit Airport Niederrhein
---
De Montage
---
[ recensies ]
---
|Museum|
Vrijende bijen en verliefde konijnen

---
|Uitgaan|
Diogenes laat het hoofd niet hangen

2 reacties
---
[ verder ]
---
|Column|
Intrigant

---
Nijmeegse Zaken
---
[ cartoon ]
---
Het Mark Retera Ensemble
1 reacties
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Kort en Bondig

<
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---

--==Vrienden maken met Esperanto==--
Van idealisme naar realisme

Esperanto estas bela lingvo. Esperanto is een mooie taal. Dat staat niet ter discussie. Maar wat is vandaag de dag nog de betekenis van deze internationale taal die eind negentiende eeuw bedacht is? En hoe levend is het Esperanto in Nijmegen? Een gesprek met drie Nijmeegse esperantisten.

door Aart-Jan de Looff

“We beschouwen het als onze taak om Esperanto levend te houden”, vertellen Hein Wernik en Kees Ruig, twee leden van de Esperantovereniging Klubo Zamenhof. Niet dat de taal op sterven na dood is. Integendeel. “Het ledental neemt bij ons weliswaar af vanwege de verminderde belangstelling om in verenigingsverband actief te zijn, maar het aantal esperantisten op de wereld neemt toe. Dit komt door de grote rol die internet speelt. Esperanto is namelijk een gemakkelijke taal om te leren en het web biedt legio mogelijkheden voor zelfstudie.”

Ook Ewout Lamé, die vanaf begin maart een cursus Esperanto op de universiteit verzorgt, vindt het de moeite waard om de taal in stand te houden. “Het is niet alleen een mooie taal, dankzij Esperanto kan je een interessant netwerk opbouwen met mensen uit andere landen en andere culturen. Het geeft daarnaast goed inzicht in hoe taal werkt. Zelf heb ik er fijne vriendschappen en veel contacten via internet aan overgehouden.”

Esperanto (‘hij die hoopt’) was eerst het pseudoniem van Zamenhof.
Aan de cursus nemen 15 mensen deel en Klubo Zamenhof heeft 17 leden. “Het is niet mijn bedoeling om iedereen aan het Esperanto te krijgen”, laat Lamé weten. “De een haalt er voor zichzelf meer uit dan de ander. Esperantisten zijn mensen met een open houding. Nijmegen is ook open-minded. Dat kan een verklaring zijn voor de relatief grote deelname.”

Toch bestaat er bij veel mensen het idee van een soort sekte als het over Esperanto gaat. “Dat beeld is blijven hangen van vroeger toen esperan-tisten nog sterk idealistisch waren”, zegt Ruig. “Nu zijn het gewoon mensen die interesse hebben om over de grens te kijken. We zijn veel realistischer geworden.” Wernik en Ruig geven aan dat er veel vakliteratuur gepubliceerd en vertaald wordt in het Esperanto. Hiervan hebben zij als arts en ingenieur veel profijt. Verder kan volgens hen Esperanto op internationaal politiek niveau prima dienen als brugtaal tussen de verschillende landstalen. “Om deze redenen zou het toch algemeen aanvaard moeten worden”, stelt Wernik. “Daarom is het jammer dat mensen er nog steeds zeer deni-grerend over doen. Dat steekt.”

Esperanto is een internationale, neutrale taal bedacht door Lejzer Zamenhof. In de hoop dat mensen meer begrip voor elkaar krijgen als ze dezelfde taal spreken, lanceerde hij in 1887 deze nieuwe taal. Sindsdien heeft Esperanto zich over de hele wereld verspreid en wordt het vandaag de dag door tienduizenden mensen gesproken. De taal heeft geen grammaticale uitzonderingen, geen onregelmatige werkwoorden, geen geslachten en een fonetische schrijfwijze. Dit maakt Esperanto een relatief gemakkelijke taal om te leren. De woorden zijn voornamelijk ontleend aan de Romaanse talen en in mindere mate aan bijvoorbeeld Germaanse en Slavische talen.


Hoe zien zij de toekomst van het Esperanto? Lamé geeft aan dat de taal voortdurend in beweging blijft en dat internet zeker bijdraagt aan de belangstelling voor de taal. Hij gelooft echter niet dat Esperanto ooit de functie van het Engels als wereldtaal overneemt. “Maar de talen kunnen prima naast elkaar gebruikt worden. Engels is ook niet alles. Dat kan niet iedereen gemakkelijk leren. Denk hierbij aan Aziaten of Fransen.”

Rotzooi

Wernik en Ruig gaan hierin nog wat verder. “Engels is helemaal niet geschikt als wereldtaal. Het is voor veel mensen te moeilijk en het is geen neutrale taal, maar de taal van degenen met de meeste macht.” Zij zijn ervan overtuigd dat de EU en de VN op den duur Esperanto invoeren als neutrale brugtaal. “Nu zit iedereen bij internationale vergaderingen met die koptelefoontjes op voor simultaanvertalingen door tolken en is het een grote rotzooi. Het is toch veel handiger als iedereen elkaar kan verstaan.” Wernik voegt hier nog wel aan toe: “Maar ja, politici willen dat natuurlijk niet want dan kunnen ze zich niet meer verschuilen achter woorden die de ander toch niet begrijpt.”

Voor meer informatie zie:
www.student.ru.nl/esperanto

 

Webmaster: Joris Teepe