[ recensies ]
---
[hap]
Milieuverantwoord eten

---
[lees]
‘Of kom er gewoon bij’

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
oplevering Stadsbrug weer vertraagd
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
35 jaar collectief eten in De Plak

Editie: mei 2009
---
Artikel:
Accu’s geven loopbaan nieuwe energie
Editie: februari 2007

---
Artikel:
Het buurtgevoel van Jan Linders
Editie: december 2005

---

--==recensie==--

--==[lees]==--

‘Of kom er gewoon bij’

door Marc Scheenen

De oprichting van de Geschiedenis Studenten Vereniging (GSV) vond De Nijmeegse Stadskrant in 1984 het vermelden niet waard, ondanks het grote aantal historici in de redactie. Bij het 25-jarig bestaan van de GSV zetten we deze ‘historische vergissing’ alsnog recht door het ter gelegenheid hiervan verschenen jubileumboek onder de loep te nemen.

Een mogelijke verklaring voor het negeren van de oprichting van de GSV door de Stadskrant is de argwaan die hierover bij de oudere lichting geschiedenisstudenten heerste. Met hun wortels in de activistische jaren zeventig zagen zij het als een terugkeer naar de tijd dat je als student verplicht lid was van het corps. Als historicus was je dan automatisch lid van de Nijmeegse Historische Studentenkring Dr. Huybers. De afschaffing van het verplichte corpslidmaatschap en de links-activistische tijdgeest zorgden ervoor dat ‘Dr. Huybers’ begin jaren zeventig ophield te bestaan.

Maar de ‘tien krejatieve aksiejaren’ gingen voorbij en het no-nonsensetijdperk van de kabinetten Lubbers diende zich aan. Dit was het begin van een lange reeks bezuinigingen op onderwijs en inkorting van de studieduur en –financiering. Deze dreigende kaalslag, alsook de behoefte aan meer contact tussen studenten van verschillende jaren en het feit dat er allemaal ideeën bij studenten leefden die niet uitgevoerd werden, zette een groep geschiedenisstudenten ertoe aan een eigen vereniging te starten. Op 29 februari 1984 vond de oprichtingsbijeenkomst van de GSV plaats, waarbij zich meteen tweehonderd leden aanmeldden.

Nu, 25 jaar later, is er voor het eerst een heel boek aan de GSV gewijd. In tweehonderd pagina’s passeren alle aspecten van de vereniging de revue, maar de ontwikkeling van de GSV en de bijbehorende bestuurlijke perikelen vormen de hoofdmoot. Voor niet-historici is dit wellicht wat al te navelstaarderig, hoewel er steeds een tijdsbeeld wordt gegeven met alle universitaire, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

In het tweede deel staan de activiteiten die de GSV organiseerde centraal, zoals de lezingen, reizen, feesten en het verenigingsblad H.In.T, maar ook studiebegeleiding en arbeidsmarktoriëntatie. Voor de gewone leden van de GSV komt dit gedeelte vast herkenbaarder over, omdat zij altijd wel aan een of meer activiteiten deelnamen. Belangrijke plekken voor de GSV, zoals de eigen kamer in het Erasmusgebouw en de cafés die door de jaren heen als tweede huiskamer voor de GSV fungeerden, blijven niet onbesproken, evenals de jaarlijks terugkerende introductie en open dag.

Voor de oude garde is het wellicht even slikken dat het GSV-bestuur zich anno 2009 in pak en stropdas hult bij officiële gelegenheden. Ondanks dit uiterlijk vertoon is de GSV zeker niet verworden tot een reactionair dispuut, zoals de historici bij De Nijmeegse Stadskrant in 1984 vreesden. De boektitel ‘Of kom er gewoon bij!’ verwijst naar de oproep voor de oprichtingsbijeenkomst en is een bewuste keuze om te benadrukken dat de GSV nog steeds een open en toegankelijke vereniging wil zijn.

‘Of kom er gewoon bij!’. 25 jaar Geschiedenis Studenten Vereniging – Rob Janssen en Lennert Savenije (red.).

Besteladres: www.gsvlustrum.nl .

 

Webmaster: Joris Teepe