[ vooraf ]
---
Airport Nijmegen
1 reacties
---
Identificatieplicht
---
De montage
---
[ verder ]
---
Column
[Intrigant]

1 reacties
---
Nijmeegse Zaken
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
De kroeg in met wetenschappers
Editie: maart 2005

---
Artikel:
Emancipatie onder scholieren nog ver weg
Editie: mei 2006

---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Van Radio Rataplan tot Al Jazeera
Editie: mei 2009

---

--==Landelijke primeur in Nijmegen==--
De kroeg in met wetenschappers

Ongedwongen debatteren met wetenschappers onder het genot van een pint. Sinds februari kan dat elke maand in café The Shamrock. In andere landen bestaan deze cafés al langer. Nijmegen heeft door Stichting Science Café Nijmegen de Nederlandse primeur.

door Christel Evers en Sylvia Spekschoor

Initiatiefneemster van het Science Café Nijmegen is Françoise Touahri. “Ik kom uit Frankrijk en daar zijn in veel steden zulke avonden in cafés. Ook in tal van andere landen tref je die aan. Toen ik in Nijmegen kwam wonen, zag ik iets dergelijks niet en besloot ik het zelf op te zetten.” Het resultaat is een maandelijkse avond over een wetenschappelijk thema met sprekers uit het onderwijs, het bedrijfsleven en maatschappelijke instanties.

foto: Ton Gelsing

Het Science Café biedt iedereen de mogelijkheid ongedwongen met wetenschappers te debatteren. Bezoe-kers kunnen er de fascinatie van we-tenschap beleven, vragen stellen, kennis opdoen, en een mening vormen. Wetenschappers kunnen er praten over hun passie en werk. Touahri: “Onze opzet is anders dan de bekende plekken waar je kan debatteren. Wij willen vanaf het begin interactie tussen het publiek en de sprekers. De avond begint met een leuke inleiding, niet college-achtig, zodat mensen stof krijgen om over na te denken. Vervolgens kunnen ze hun eigen mening geven. In andere debatten zie je wetenschappers vaak met elkaar in debat gaan en het laatste kwartier mag je vragen stellen aan de sprekers. En dan houdt het op.” Eric Stoffels, voorzitter van de stichting: “De setting is ook anders, dit is in een café. Je kan gewoon in- en uitlopen tijdens de avond. Doordat het vrij toegankelijk is, kan je toevallig binnenlopen en geïnteresseerd raken, of juist weggaan als het niet meer boeit.”

De organisatoren van het Science Café richten zich op een zo breed mogelijk publiek. Stoffels: “Het zou fijn zijn als er geïnteresseerden komen die vrij weinig met wetenschap in aanraking komen. Dat wil trouwens niet zeggen dat alles zo simpel mogelijk gebracht wordt. We willen ook interessant zijn voor mensen die goed thuis zijn in een onderwerp dat aan bod komt.”

Kroegentocht

De Ierse pub bood een aanblik als was het de tuin van Plato.
foto: Ton Gelsing
Onderwerpen komen uit alle wetenschapsvelden. Bij de eerste bijeenkomst in februari stond Einsteins relativiteitstheorie centraal. Op 15 maart is het thema: ‘Mijn hersenen en ik’. De organisatie houdt nauwlettend in de gaten of het onderwerp wetenschappelijk is en interessant voor een breed publiek. Stoffels: “In een gastenboek kunnen bezoekers zelf onderwerpen aandragen, of via onze website.”


Na de onderwerpkeuze volgt de zoektocht naar geschikte wetenschappers. Touahri: “Zij moeten het publiek op een leuke manier kennis kunnen bijbrengen.” De wetenschappers die komen spreken, doen dit uit enthousiasme voor hun vak. Touahri: “Sommigen vinden discussie interessant, anderen doen zelfs voorstellen over de invulling van de avond. Het zijn mensen die energie steken in het promoten van de wetenschap.”

De Stichting Science Café Nijmegen is opgericht in oktober 2004. Geld voor het Science Café komt van sponsors. Touahri: “Philips Semiconductors Nijmegen reageerde als eerste zeer positief. Zij willen wetenschap en kennis in Nijmegen helpen promoten. Met andere bedrijven en met faculteiten van de Radboud Universiteit zijn we nog in onderhandeling.”
De Ierse pub The Shamrock is de vaste locatie van het maandelijkse Science Café. Stoffels: “We hebben eerst een kroegentocht gehouden langs dertig cafés en uiteindelijk vonden we dat de beste locatie.”

Dat het Science Café aanslaat, bleek wel bij de drukbezochte première op 15 februari. De toehoorders zaten tot aan de voeten van de wetenschappers waardoor de Ierse pub een aanblik gaf als was het de tuin van Plato. Op een humoristische manier werd de relativiteitstheorie toegelicht met de ‘Albert-o-matic, de lichtstopwatch’. Na het natuurkundige gedeelte, waarin E=mc2 niet ontbrak, kwamen ook de persoonlijkheid en het leven van Einstein aan bod. De muzikale onderbreking en de nodige pints zorgden voor een gemoedelijke en inspirerende sfeer. Einstein en Guinness werkten prima samen.

Voor meer informatie zie:
www.sciencecafenijmegen.nl

 

Webmaster: Joris Teepe