[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
Steeds meer supermarkten op zondag open
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Kort en Bondig

<
Editie: juli 2013

---
Artikel:
Eddie en Alex van Halen
en hun Nijmeegse wortels <
Editie: februari 2011

---
Artikel:
Linksom wandelen in het centrum
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---

--==Vrouwelijke eigenschappen goed voor economie==--
Hoogleraar op de bres voor meer vrouwen aan de top

Mannelijk gedrag veroorzaakte de kredietcrisis, stelt hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit. Sent is een voorstander van quota, opgelegde minimumpercentages, voor vrouwen in de top van het bedrijfsleven. „Laat ze maar eens aantonen dat ze geen geschikte vrouwen kunnen vinden.”

door Gabriëlla Hendriks

Wat heeft de man met de kredietcrisis te maken?
„Het menselijk gedrag dat de kredietcrisis heeft veroorzaakt, is beperkte rationaliteit, te veel risico willen nemen, overdreven optimisme en gebrek aan vertrouwen. Dat zijn kenmerken die meer bij mannen dan bij vrouwen voorkomen.”

Hebzucht en risico nemen noemt u mannelijke karaktertrekken, zorgzaamheid en behoedzaamheid vrouwelijk. Kunt u dat wel zo sterk stellen?
„Dat zijn resultaten uit experimenten. Daarbij zijn mannen en vrouwen met elkaar vergeleken. Je weet niet in hoeverre die karaktertrekken biologisch of cultureel zijn bepaald. Een enkele vrouw in een mannenwereld is vaak mannelijker dan de mannen om haar heen. Vandaar dat er minstens drie vrouwen in de raden van bestuur moeten zijn. Pas als er meer vrouwen in de top zijn, ontstaat er ruimte voor vrouwelijke inbreng.”

Bent u een feminist?
„Dat ligt eraan wat je eronder verstaat. Natuurlijk ben ik gezien mijn achtergrond iemand die extra aandacht heeft voor de rol van vrouwen in de wetenschap en in de economie. Als je dat als feministisch bestempelt, dan ja. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met veel vrouwen in de raden van bestuur het economisch beter doen dan bedrijven met weinig vrouwen in de raden van bestuur. Het mooie hiervan is dat je helemaal geen feminist hoeft te zijn om voor meer vrouwen in de top te pleiten. Het gaat om keiharde bedrijfsresultaten. Al vind ik het prachtig dat het samenvalt met die economische uitkomsten.”

Vrouwen winnen meer bij Deal or No Deal

Vrouwen gaan met twee keer zoveel geld naar huis als mannen bij het tv-spel Deal or No Deal. Dit blijkt uit analyse van 122 afleveringen door de Radboud Universiteit. „We hadden dit helemaal niet verwacht,” zegt Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economie. „We wilden meer weten over het risicogedrag van mannen en vrouwen. Het blijkt dat vrouwen vooral in de voorlaatste ronde minder risico´s nemen. Dat vrouwen zo veel meer binnenhalen dan mannen was voor ons ook een verrassing.” Sent ziet een link met de kredietcrisis: „Er zijn enorme risico´s genomen binnen de door mannen gedomineerde financiële wereld. Hierbij moet gezegd worden dat vrouwelijke eigenschappen niet zaligmakend zijn. Mannelijke eigenschappen leiden tot innovatie en het zoeken van grenzen. Vandaar dat ik pleit voor een goede balans tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen.”

Esther-Mirjam Sent: hoogleraar in een
mannenwereld.
foto: Jan Lintsen
Hoe krijg je meer vrouwen aan de top?
„Ik ben voor een quotum. Nu wordt vaak geroepen dat die vrouwen niet te vinden zijn. Volgens mij zoeken ze niet hard genoeg. Toon maar eens aan dat die vrouwen niet beschikbaar zijn. Verder functioneren vrouwen veel beter als ze beloond worden op basis van individuele inbreng. Als ze moeten concurreren met collega.s en het voorste haantje de beste beloning krijgt, doen vrouwen het slechter.”

U werkt als hoogleraar economie in een mannenwereld. Heeft u zich aangepast aan de mannelijke norm?
„Ik denk dat het zeer sterk geholpen heeft om zover te komen. Ik ging volleyballen en bier drinken met mijn mannelijke medestudenten. Carriëre vooropstellen, alleen maar werken. Het is deels vanwege mijn moederschap dat die vrouwelijke eigenschappen nu weer meer bovenkomen. Soms voel ik me daarin geremd omdat het een mannelijke omgeving is.”Waarom voelt u zich geremd?
„Dat is vooral in Nederland. Ik heb vijftien jaar in de Verenigde Staten gewerkt. Daar voelde ik me meer gewaardeerd als vrouw dan hier. Nederland loopt wat emancipatie betreft enorm achter. Hier is het echt vechten tegen stereotypen en opmerkingen als ‘doe niet zo moeilijk’. Onder dat mom wordt het vrouwen heel moeilijk gemaakt zich opgenomen te voelen. Nederland staat samen met Pakistan onderaan op de ranglijst met vrouwen in de top van het bedrijfsleven.”

U noemt Amerika een paradijs van emancipatie. Tegelijkertijd is het een samenleving waarin mannelijke waarden zoals succes en concurreren hoog in het vaandel staan?
„Ik denk dat er sprake is van een mannelijke samenleving waarin het voor vrouwen heel makkelijk wordt gemaakt zich aan te passen. Kinderopvang is supergoed geregeld, er zijn carriëremogelijkheden voor vrouwen. Tegelijkertijd hoor je niet de roep om een papadag.”

U bent wel teruggekomen naar Nederland.
„Ik had heimwee en ik wilde mijn kinderen in een warme kring laten opgroeien. Dat is in Nederland veel makkelijker.”

Omdat in Nederland meer aandacht is voor vrouwelijke waarden zoals zorgzaamheid?
„Ik was lange tijd heel erg op mijn carriëre gericht. Dat ging prima in de Verenigde Staten, daar is iedereen dat. Na een tijdje wilde ik toch meer balans tussen privé en werk. Dat past beter binnen de Nederlandse samenleving.”

Is de zeer geémancipeerde Amerikaanse samenleving niet het verhaal van de vrouw die aan de top is gekomen door zich aan te passen aan de mannelijke waarden?
„Ik denk dat je daar wel gelijk in hebt.”

Krijg je door meer vrouwen in topposities niet juist meer een Amerikaanse samenleving met overheersende mannelijke waarden?
„Nee, dat is niet zo. Het blijkt dat meer vrouwen aan de top positieve effecten heeft op vrouwen in de hele organisatie.”

Maar in het persoonlijke leven buiten het werk?
„Ik vind dat er een betere balans moet zijn, dat zorg niet alleen aan vrouwen is voorbehouden en dat mannen net zo goed een bijdrage moeten leveren. Aan de ene kant vrouwen meer bij het werk betrekken, aan de andere kant moeten mannen zich thuis meer emanciperen en ontplooien.”

Bestaat niet de kans dat u als econoom minder serieus wordt genomen nu u zo voor vrouwen opkomt?
„De rol van vrouwen is slechts een klein onderdeel van mijn bijdrage aan de wetenschap. Als ik het stempel krijg opgedrukt als degene die zit te roepen om meer vrouwen op hoge posities, .so be it.. Het is een roep die gehoord moet worden en waarvan ik ben overtuigd. Ik ga geen andere meningen verkondigen om populair te zijn.” 

Webmaster: Joris Teepe