[ recensies ]
---
[hap]
Milieuverantwoord eten

---
[lees]
‘Of kom er gewoon bij’

---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ cartoon ]
---
oplevering Stadsbrug weer vertraagd
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
Nijmegen woongroepstad van Nederland
Editie: juni 2004

---
Artikel:
Niet de Grotestraat maar de Nonnenstraat
Editie: mei 2009

---
Artikel:
Bekend Nederland beuzelt
Editie: september 2004

---
Artikel:
Nijmeegse street art in beeld Editie: juli 2013

---

--==Op naar een lokale economie==--
Burgers op de bres voor beter milieu

De olievoorraden zijn eindig. De welvaart van de wereldbevolking staat onder druk. In Nijmegen wil een groep bezorgde burgers het tij keren door wat ze noemen lokaal te gaan. Een radicale omslag naar een plaatselijke economie is volgens Transition Towns goed voor de portemonnee en het milieu.

door Rick Hovens

Begonnen met één berichtje op een mailinglist, mag Transition Towns Nijmegen zich inmiddels verheugen op een flinke belangstelling. Hun filmavonden worden meestal goed bezocht, en de stuurgroep bestaat momenteel uit zeven personen.

Voormalig PSP-raadslid Chris Peeters, een van de leden van de stuurgroep, vertelt over het ontstaan. „Transition Towns begon in Engeland, in het plaatsje Totnes. In oktober vorig jaar was de oprichting van de Nederlandse tak. Vanaf dat moment ging het hard. Er zijn nu zo’n vijftig Nederlandse groepen. Het is nog wat chaotisch en we zijn hard op zoek naar nieuwe creatieve en actieve mensen. Maar het belangrijkste is dat het leeft onder de mensen.”

Een drukke transitie-avond in Bottendaal.
foto: Jan Lintsen

De afnemende productie van fossiele brandstoffen bedreigt de economie en welvaart van de hele wereld. Olie en gas zijn voor het moderne leven van levensbelang, zoals voor transport, landbouw en plastics. Transition Towns streeft naar een grotere mate van zelfvoorziening. „Daarmee kunnen we een wereld maken die minder afhankelijk is van olie en gas”, licht Peeters toe.

Zijn collega Miquel Buckinx vertelt dat Transition Towns zich niet direct richt op de politiek. „We zijn een burgernetwerk. We willen eerst een goede basis leggen via onze bijeenkomsten. Om over te brengen dat iedereen in zijn eigen omgeving wat kan doen. Daarna kunnen we samenwerking zoeken met de gemeente.”

Buckinx is de maker van de documentaire Permacultuur in Nederland. In de film toont hij een manier van tuinieren waarbij grote akkers met een en hetzelfde gewas taboe zijn. „In plaats van monoculturen wordt er een harmonieuze, op bos gebaseerde landbouwmethode gebruikt. In een bos bestaan veel uiteenlopende plantensoorten bij en door elkaar. Dit verhindert dat onkruid kan woekeren. Bovendien is er door insecteneters weinig kans op insectenplagen zodat bestrijdingsmiddelen niet nodig zijn. Omdat de grond bij dit soort landbouwmethoden minder snel uitgeput raakt, is er ook geen kunstmest nodig. De productie van bestrijdingsmiddelen en kunstmest verbruikt veel fossiele brandstoffen.”

Volgens Buckinx kunnen zo beduidend meer verschillende voedingsgewassen lokaal verbouwd worden en is er dus minder transport over grote afstanden nodig. „Het internationale Worldwatch Institute, dat zich bezighoudt met duurzame ontwikkeling, is van mening dat permacultuur een belangrijke bijdrage levert aan een duurzame ontwikkeling met minder fossiele brandstoffen.”

Jam

Een grotere mate van zelfvoorziening lijkt op het beschermen van de eigen markt. Protectionisme is verboden volgens de Europese Unie en Wereldhandelsorganisatie. Maar volgens Buckinx’ en Peeters’ collega André Disselhorst is dit hier niet aan de orde. „Het is niet verboden om op individuele of groepsbasis een contract te sluiten met lokale producenten. Wel merken we dat de Europese regels zeer strikte eisen stellen aan de producten. Neem nu de historische tuinen in Lent. Daar wilden mensen op kleine schaal jam maken. Dat mochten ze niet zomaar verkopen, vanwege een heel strenge en tijdrovende keuring van de Europese Unie. Dit soort strenge regels bemoeilijkt kleine initiatieven. In de Verenigde Staten worden op dit moment zelfs wetten opgesteld die het in de praktijk nagenoeg onmogelijk maken om producten op kleine schaal op de markt te brengen.”

Tot nu toe organiseert Transition Towns Nijmegen alleen filmavonden. Een lid van de stuurgroep geeft hierbij een inleiding. Na afloop is er tijd voor discussie en het spuien van ideeën. Peeters: „We willen mensen laten begrijpen hoe de situatie in elkaar zit en hen laten meedenken over mogelijke oplossingen. Bij de officiële oprichting van onze stichting in september starten we ook met werkgroepen. De eerste praktische initiatieven zijn al gestart, zoals een groep die haar eigen voedsel verbouwt in ‘eetbare tuinen’. We zoeken verder samenwerking met andere clubs die zich bezighouden met het milieu. Zo kunnen we alle kennis bij elkaar brengen om een overgang naar een lokale economie zo soepel mogelijk te maken”. •

 

nijmegen.transitiontowns.nl

 

Webmaster: Joris Teepe