[ vooraf ]
---
Van A naar Beroerd
---
Wakker worden
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
shoppen bij de partijwinkel
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Merijn Hilte de eerste stadsdichter
Editie: mei 2005

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---

--== V E R K I E Z I N G E N ==--

Verkiezingsprogramma’s onder de loep

Nog nooit deden in Nijmegen zo veel partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. De Nijmeegse Stadskrant licht hier in vogelvlucht hun partijprogramma’s door, met aandacht voor wat opmerkelijke punten.

door Marc Scheenen en Max van Wel

1
     
Met leuzen als ‘Nijmegen werkt’ en ‘Werk, werk, werk’ grijpt de Nijmeegse PvdA duidelijk terug op het motto van het eerste paarse kabinet van halverwege de jaren negentig. Daarin werkte de PvdA prima samen met de liberalen van VVD en D66. Na in Nijmegen bijna acht jaar samen met GroenLinks en SP de stad te hebben bestuurd, is dit misschien een voorbode voor samenwerking met rechts. In elk geval zijn de sociaal-democraten de ondernemers zeer ter wille met verdere verlichting van lokale lasten, het doortrekken van de A73 en aandacht voor vliegveld Weeze. Dat de PvdA haar oorspronkelijke idealen nog niet vergeten is, blijkt uit het voornemen om Nijmegen voorbeeldgemeente te laten blijven voor het minimabeleid.


2
     
Het verkiezingsprogramma van de SP opent met een overzicht van wat er na acht jaar meebesturen dankzij hen tot stand is gebracht. Er is in die periode voor het eerst serieus geïnvesteerd in de wijken. Dat wil de SP de komende vier jaar in een volgend college voortzetten. Nadrukkelijk worden de dreigende bezuinigingen door de regering op gemeentes genoemd. De SP wil dat opvangen met de spaarpot van de stad en waarschuwt voor partijen die deze reserves willen besteden aan belastingverlaging en „maffe projecten”. Deze boodschap lijkt rechtstreeks aan de PvdA gericht, dus dat kan nog spannend worden bij onderhandelingen over een derde links college.


3
     
Met het motto „Groen werkt in Nijmegen” stelt de derde collegepartij GroenLinks zich kandidaat voor een nieuwe termijn in het stadsbestuur. In tegenstelling tot de SP bewaart GroenLinks haar wapenfeiten van de afgelopen vier jaar tot de laatste pagina’s. De partij kijkt verder dan één verkiezingstermijn en schetst op elk beleidsterrein een beeld van hoe het er in 2018 uit moet zien. Vervolgens beschrijft de partij hoe ze daar de komende vier jaar mee aan de slag gaat. Door te investeren in een groene economie en duurzame werkgelegenheid wil GroenLinks zowel de economische crisis als de klimaatcrisis bestrijden. Opmerkelijk: GroenLinks ziet koning Willem IV al het eerste rondje rijden tijdens de feestelijke opening van de nieuwe tramlijn tussen Heijendaal, het centrum, Waalsprong en Bemmel.


4
     
Na acht jaar oppositie voeren staat het CDA te popelen om de stad weer te regeren. Nijmegen moet een Boston aan de Waal worden, want de wijze waarop die Amerikaanse stad onderwijs, onderzoek, medische diensten en topsport organiseert, is voor hen een lichtend voorbeeld. Hoewel het CDA het de lokale ondernemers naar de zin wil maken, is het Nijmeegse verkiezingsprogramma socialer van toon dan het landelijke. Over de landelijk gepropageerde marktwerking in de zorg wordt hier met geen woord gerept; welzijn en kwaliteit van zorg staan centraal. Wél geheel in lijn met het landelijke CDA is de uitdrukkelijke keuze van veiligheid boven privacy waar het cameratoezicht betreft. Wellicht geïnspireerd door de SP bevat het programma een opsomming van specifieke plannen voor elk stadsdeel. Grappig is het voorstel om bij elke wijk borden te plaatsen met de tekst ‘Welkom in... En fijn dat u er bent!’


5
     
De prijs voor de meest originele verkiezingsleus sleept de VVD zeker niet binnen met ‘VVD zeker nú’. In navolging van meubelgigant IKEA verheffen de Nijmeegse liberalen het tutoyeren tot norm en is het hele programma doorspekt met wat „jouw” VVD voor „jou” wil bereiken. Dat zijn niet alleen de traditionele stokpaardjes als ruimte voor ondernemerschap en de auto. De partij wil ook duurzaamheid stimuleren, evenals de fiets en het openbaar vervoer. Wat de voorkeur krijgt als er echt moet worden gekozen, blijft onduidelijk. Aandoenlijk is dat Nijmegen weer een eigen dierenasiel moet krijgen om mensen aan te sporen een dier in het gezin op te nemen.


6
     
Met een bestandsgrootte van bijna 9 megabyte is het verkiezingsprogramma van D66 met afstand digitaal het omvangrijkst. De foto’s zijn dan ook prachtig. Als geïnteresseerde kiezer hoop je dan dat het programma ook inhoudelijk een zwaargewicht is, met een heldere visie op Nijmegen. Maar dan word je eerst getrakteerd op een drie pagina’s lang voorwoord van landelijk kopstuk Alexander Pechtold en iets over sociaal-liberale richtingwijzers. Het is duidelijk dat de Nijmeegse D66-afdeling wil meeliften op het landelijke succes. Dat moet ook wel, want hier in Nijmegen speelde de partij ondanks een zetel winst vier jaar lang niks klaar. Pas vanaf pagina 9 valt te lezen dat Nijmegen er in 2020 beter moet voorstaan en duurzamer, internationaler georiënteerd en bereikbaarder moet zijn. D66 richt zich oostwaarts met intensieve culturele- en handelsbetrekkingen met Duitsland, en vliegveld Weeze moet straks in één adem met Nijmegen worden genoemd.


7
     
De Verenigde Senioren Partij zegt geen one-issuepartij te zijn, al zet zij zich duidelijk in voor ouderen. Door een andere verdeling van subsidies wil de VSP meer geld voor senioren vrijmaken. Dit kan bijvoorbeeld door te besparen op cultuur, onder het motto ‘Eerst het noodzakelijke, dan het vermakelijke’. Het belangrijkste slachtoffer van deze herverdeling is Doornroosje, dat de 18 miljoen euro voor nieuwbouw wel kan vergeten. Origineel blijft het voorstel voor minder verkeersdrempels omdat het remmen en optrekken het milieu belast, voor mensen met rug- en nekklachten vervelend is, en extra auto-onderhoud veroorzaakt.


8
     
Het opgaan – officieel fuseren – van Stadspartij Nijmegen met Nijmegen Nu heeft de partij duidelijk goed gedaan. Met een volwaardig verkiezingsprogramma in plaats van een negental uitgangspunten zoals vier jaar geleden moet het nu toch lukken een tweede zetel binnen te halen. De partij wil aandacht voor de rijke historie van Nijmegen, maar verliest daarbij de toekomst niet uit het oog en draagt ook kunst en cultuur een warm hart toe. Verder steunt de partij in grote lijnen het sociale beleid van het linkse college, maar ondernemers moeten wel meer kansen krijgen. Opmerkelijk is het voorstel voor een rollend tapijt of ‘people mover’ van de Waalkade naar de bovenstad.


9
     
Bij haar debuut in 2006 had Gewoon Nijmegen nog een compact verkiezingsprogramma van twaalf punten. Na vier jaar gemeenteraadservaring is het nu uitgedijd tot zo’n 15 pagina’s, met een beknopte weergave daarvan op de website. Wellicht bevat door het grote aantal ondernemers op de kandidatenlijst het verkiezingsprogramma nogal wat voorstellen ter ondersteuning van ondernemers en verbetering van de bereikbaarheid. Gewoon Nijmegen wil verder dat huurwoningen in de Benedenstad voor de gewone Nijmegenaar betaalbaar blijven, onder meer door leegstaande ruimte boven winkels geschikt te maken voor bewoning. Opmerkelijk is het voorstel voor een nieuw NEC-stadion met minimaal 45.000 zitplaatsen.


10
     
Onder het motto ‘Goed Leven!’ stelt nieuwkomer Lijst Koekoek duurzaamheid en kleinschaligheid centraal om wereldomvattende problemen aan te pakken. Die kleinschaligheid blijkt al uit zijn partijprogramma van net iets meer dan een A4, dat daarmee het kortste verkiezingsprogramma van alle partijen is. De visie om zich als partij te richten op de lokale economie en de lokale voedselcultuur is daarom nog niet minder groots. Met originele speerpunten als veertig hectare biologische landbouwgrond rond de stad en van Nijmegen een gentechvrije gemeente te maken in navolging van Culemborg. Campagne voeren doet Koekoek nauwelijks, wie een poster wil ophangen moet deze zelf printen vanaf zijn website.


11
     
Om principiële redenen koos Lijst Ramon Barends niet voor een programma, maar voor een Visienota, gevolgd door een speerpuntenbundel die pas drie weken voor de verkiezingen uitkwam. Want Barends wil luisteren naar de stad en praten met de mensen. Het uitdragen van eigen standpunten doet Barends onder meer via de website, Twitter en Kieskompas. Die standpunten zijn duidelijk links georiënteerd. Zo vindt Lijst Ramon Barends belastingverhoging bij de hogere inkomens gerechtvaardigd als bezuinigingen leiden tot een minder sociale stad. De partij wil gratis openbaar vervoer voor alle Nijmegenaren door een mobiliteitstaks in te voeren. Als één van de weinige partijen is Lijst Ramon Barends tegen herbouw van de donjon, omdat niet precies bekend is hoe deze eruitzag, herbouw geen historische meerwaarde heeft en het een inbreuk is op de natuurwaarde van het Valkhofpark.


12
     
De Democratische Partij voor Solidariteit genereerde in haar prille bestaan al volop publiciteit met haar acties voor het behoud van de bomen op de Van Schaeck Mathonsingel, beter openbaar vervoer en de terugkeer van toiletten in de trein naar Roermond. In het beknopte verkiezingsprogramma van twee pagina’s is duidelijk het gedachtegoed te herkennen van de SP, waar de DPS zich van afsplitste. De nieuwkomer onderscheidt zich ook door een van de tien programmapunten speciaal aan dierenwelzijn te wijden en het voorstel voor betaalbare dierengezondheidszorg voor de minima. Opmerkelijk: de DPS wil meer agenten met een laptop op straat.


13
     
De Nederlandse Volks-Unie probeert tegenwoordig de verwilderde kiezers te paaien door zich minder extreem te uiten met neofascistische termen. De Arnhemse lijsttrekker Constant Kusters doet zich nu voor als bezorgde huisvader die de economische noden en de gevoelens van onveiligheid van de burgers goed begrijpt. Maar uitdrukkingen als „Voor volk en vaderland” en „volksgemeenschap” leggen de bruine wortels toch weer duidelijk bloot. De op Nijmegen gerichte punten zijn een mengelmoes van losse kreten zonder onderbouwing.


14
     
Naast een degelijk en afgewogen verkiezingsprogramma gooit deze serieuze nieuwkomer Nico de Nijmegenaar in de strijd om de essentie snel toegankelijk te maken met enkele muisklikken. Onomwonden kiest de ChristenUnie ervoor dat fiets en openbaar vervoer volwaardige alternatieven worden voor de auto. Opvallend is de speciale aandacht voor eenzaamheid. Als enige heeft deze partij het verkiezingsprogramma in eenvoudig Nederlands vertaald voor mensen met een verstandelijke beperking.

 


 

 

 

De verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn te vinden via de gemeentelijke website www.volgdeverkiezingen.nl/nijmegen

 

 

Webmaster: Joris Teepe